2017. június 27.

Tagi részesedés megszerzése esetén június 30-a fontos határidő! Mutatjuk a bejelentőlapot!

A gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény („Gst.”) lehetővé teszi, hogy a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény, illetve más forgalomképes tagi részesedés megszerzése a megszerző személy számára adófizetési kötelezettség keletkezése nélkül történjen.

Fontos kijelenteni már a legelején, hogy ez a kedvező szabályozás csak meghatározott tagi részesedés megszerzése esetén alkalmazható (például magyar cégek esetében csak akkor, ha a részesedés olyan jogi személytől vagy szervezettől származik, aki Magyarországon székhellyel nem rendelkezik, vagy olyan természetes személytől, aki állandó, belföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik), és a kapcsolódó adminisztratív teendőkről sem szabad elfeledkezni.

A június 30-i határidő több szempontból is kiemelt figyelmet kap. Eddig az időpontig kell a tagi részesedés 2017. június 30-ig történő átruházását közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalni, amennyiben a szerzés nem ingyenesen történt.

Amennyiben azonban a tagi részesedés megszerzése ingyenesen történt akkor az azt megszerző személynek az e célra rendszeresített nyomtatványon 2017. június 30-ig kell azt az adózó állandó lakcíme szerinti illetékes állami adóhatóság („NAV”) felé bejelenteni.

Az ördög a részletekben rejlik. Az ingyenes szerzés esetén ily módon a szerző fél adatszolgáltatásra kötelezett, és ezzel egyidejűleg a NAV felé is „láthatóvá” válik – sőt a nyomtatvány az átruházó személyének megjelölését is kéri. Ugyanilyen közvetlen bejelentés viszont az ellenérték fejében történő részesedés szerzés esetében nem merül fel.

A NAV honlapján elérhető dokumentumot (Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről) papíralapon, két példányban szükséges benyújtani. A részesedés megszerzése történhet természetes, illetve jogi személytől, vagy egyéb szervezettől is, a dokumentum első pontjában a megszerző személy adatait szükséges feltüntetni, a második részben az átruházóét. Az átruházott részesedés mértéke, a részvények darabszáma, valamint az adásvételről szóló szerződés megkötésének időpontja, azonosító- vagy iktatószáma is szerepel a nyomtatványon.

Az adómentességet az adózó ingyenes részesedésszerzés esetén az illetékes hatóság által kiállított adóhatósági igazolással bizonyíthatja (ami praktikusan a 2 példányban beadott bejelentés egyik példányának adóhatóság által aláírt és lepecsételt példánya lesz).

A cikket is tartalmazó newsflash PDF-formátumban letölthető innen:
Newsflash 2017.06.27. (PDF)

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.