európai egyedi azonosítóAz európai egyedi azonosító (EUID) lehetővé teszi a vállalatok és más tagállamokban nyitott fióktelepeik azonosítását az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerben (Business Registers Interconnection System; továbbiakban: BRIS).

Mi is az a BRIS?

A BRIS – a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: BRIS irányelv) alapján – egy olyan közös uniós platform, amelyen keresztül lehetővé válik, hogy

  • az egyes tagállami nyilvántartások egymásnak adatot adjanak át abból a célból, hogy a határokon átnyúló jelentőségű változásokról az érintett tagállami nyilvántartások időben információhoz jussanak, valamint
  • az egyes tagállami nyilvántartásokból bárki információhoz jusson.

A BRIS az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein és Norvégia központi nyilvántartásait, kereskedelmi nyilvántartásait és cégjegyzékeit kapcsolja össze. A BRIS irányelv azonban rögzíti, hogy nem célja egy központi nyilvántartási adatbázis létrehozása.

Az európai egyedi azonosító funkciója

A BRIS irányelv szerint az európai egyedi azonosító a nyilvántartások közötti, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő kommunikációra szolgál. Ezért a vállalatok és fióktelepek nem kötelezhetők arra, hogy feltüntessék az egyedi azonosítót az üzleti levelezésben és megrendelőlapokon. Saját kommunikációs céljaikra továbbra is nemzeti nyilvántartási számukat (Magyarországon cégek esetében a cégjegyzékszámot) kell használniuk.

Az európai egyedi azonosító felépítése

Az európai egyedi azonosító az országkódból, a nyilvántartás azonosítójából és a nyilvántartási számból áll, amelyhez szükség szerint ellenőrző jel kapcsolódhat. Egy magyar cég európai egyedi azonosítója az alábbi egymást követő elemekből tevődik össze:

  • rövidített országkód (HU),
  • a cégnyilvántartás azonosítója (OCCSZ),
  • a cég cégjegyzékszáma.

A magyar cég cégjegyzékszámának változása nem jár az európai egyedi azonosító változásával.

A BRIS irányelv által érintett magyar cégek köre

A BRIS irányelv a korlátolt felelősségű társaságot, a részvénytársaságot, az európai részvénytársaságot, továbbá az Európai Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított fióktelepet és kereskedelmi képviseletet érinti a magyar cégformák közül.

A BRIS irányelvet átültető jogszabály hatálybalépése napján a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló ezen cégek esetében az európai egyedi azonosító a cégbíróság által a hatálybalépését követő napon, azaz 2017. június 9-én automatikus végzéssel, elektronikus úton került megállapításra és bejegyzésre a cégjegyzékbe. A cégbíróság a magyar cégek európai egyedi azonosítójának bejegyzéséről az állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt összesített formában értesíti.

Keresés a BRIS-ben

A BRIS az e-Justice portálon (https://e-justice.europa.eu) keresztül érhető el a „Nyilvántartások – Európai szintű cégnyilvántartások” menüpont alatt az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Keresést cégnévre és/vagy cégjegyzékszámra lehet indítani. A keresés eredményeként díjmentesen elérhető a cég neve, székhelye, a nyilvántartása szerinti tagállam, a cég nyilvántartási száma, típusa (jogi forma), a cégjegyzék azonosítója és az európai egyedi azonosító. A jogi forma eredeti nyelven szerepel, míg a jogi formára vonatkozó rövid ismertetés az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelven elérhető. A BRIS irányelv nem zárja ki, hogy az adott tagállam egyéb cégadat vagy cégirat vonatkozásában – ingyenesen vagy költségtérítés ellenében – is céginformációt biztosítson. A cégkeresés során egyelőre még nincsen mód arra, hogy költségtérítés ellenében az egyes dokumentumokat megvásároljuk (pl. létesítő okirat, éves beszámoló).