2013. január 1.

Kedvező magyar vonatkozású európai bírósági ítéletek

Az adóellenőrzések során az egyre szigorodó ellenőri elvárások nem egyszer a fokozott gondossággal eljáró vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozzák, így kiemelkedő jelentőségűek az esetleg túlzó NAV gyakorlattal szemben az Európai Bíróság („EB”) ítéletei. Adóhídunk 2012/2. számában már beszámoltunk két korábbi, jelentős ítéletről (Mahagében és Dávid), a közelmúltban pedig további két ügyben is kedvező EB ítélet született.

A C-324/ 11. számú ügyben egy építkezési vállalkozó (Tóth G.) alvállalkozóként egyéni vállalkozót vett igénybe építési munkákhoz. Az adóhatóság arra hivatkozva akarta megtagadni Tóth G. szabályszerű számlára alapított levonási jogát, hogy bár a szolgáltatás valóban teljesült, de a szállító (számlát kiállító) egyéni vállalkozói igazolványát korábban visszavonták, adófizetési kötelezettségét nem teljesítette, valamint nem szabályszerűen, bejelentés nélkül foglalkoztatott alkalmazottakat. Az EB a korábbi Mahagében és Dávid ügyekhez hasonlóan megerősítette, hogy az adóhatóság nem tagadhatja meg a levonási jogot anélkül, hogy objektív körülmények alapján bizonyítaná, hogy az adólevonási jogával élô adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy valamely szereplô által megvalósított adócsalásban vesz részt. Amennyiben a számla megfelel a jogszabályi és az irányelvi szabályoknak, az egyéni vállalkozói igazolvány visszavonása nem szünteti meg a szolgáltatást nyújtó adólanyiságát, így erre hivatkozva sem tagadható meg a szolgáltatást igénybe vevőnél a befogadott szabályszerű számlában áthárított adó levonása.
A C-273/11. sz. ügyben a Mecsek Gabona Kft. olyan olasz vevőnek értékesített adómentesen repcét, amely az ügylet megkötésének pillanatában rendelkezett olasz adószámmal, azonban később az olasz adóhatóság visszamenőleges hatállyal törölte azt, továbbá az olasz cég a székhelyén nem volt fellelhető, olasz áfát nem fizetett. Bár a Mecsek Gabona Kft. rendelkezett az olasz vevő által lepecsételt, olasz címről visszaküldött CMR-fuvarlevelekkel, és az árut a vevő utasítására, külföldi rendszámú tehergépjárművek részére adta át, az adóhatóság úgy ítélte meg, hogy a Mecsek Gabona Kft. nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a Közösségen belüli termékértékesítés feltételei ténylegesen fennálltak, az ügyletre így magyar áfát kellett volna fizetnie. Az Európai Bíróság döntésében kiemelte, hogy a vevő adószámának visszamenőleges törlése nem akadályozhatja meg a hatósági nyilvántartásban jóhiszeműen bízó eladó adómentes értékesítésének érvényességét. Bizonyítási kérdésben a Bíróság nem foglalt állást (az ítélet szerint ez a tagállami bíróság feladata), azonban kiemelte, hogy objektív feltételek alapján kell bizonyítani, hogy az adózó nem tett eleget bizonyítási kötelezettségének, illetve hogy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az általa teljesített ügylettel a vevő által elkövetett adócsaláshoz járul hozzá.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.