2013. január 8.

Belföldi összesítő jelentés

Mint arról már honlapunkon hírt adtunk, 2013. január 1-jétől a belföldi termékértékesítéshez (termékbeszerzéshez), illetve szolgáltatásnyújtáshoz (szolgáltatás igénybevételéhez) kapcsolódóan, ahol az áthárított általános forgalmi adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, az adóalanyokat összesítő jelentés benyújtási kötelezettség terheli a számlák szintjéig lebontva és a számlán kötelező tartalmi elemként kell szerepeltetni a vevő adószámát. Ezért már most érdemes elkezdeni a felkészülést arra, hogy a belső könyvelési szoftverek, rendszerek képesek legyenek ezen megnövekedett adatszolgáltatási kötelezettség hathatós támogatására.

 

 A belföldi összesítő jelentések elkészítése igen nagy adminisztrációs terhet jelent azon cégek esetében, ahol jelentős a bejövő/kimenő számlák tételszáma. A megnövekedett adminisztrációt adott esetben a könyvelő program és az adóhatósági bevallás kitöltő program összekapcsolása csökkenthetné. Az új nyomtatvány tervezet a következő oldalon tekinthető meg:
Nem nehéz belátni, hogy a belföldi összesítő jelentések rendszere a magyar áfa törvény sajátosságaiból adódóan mindenképpen fog különbözeteket generálni. Például a számlabefogadó az elévülési időn belül bármikor élhet egy későbbi bevallásban a levonási jogával, míg a számlakiállítónak a teljesítés időszakában kell jelentenie a tételeket. Emellett a 2 millió forintos határ alkalmazása az eladónál/szolgáltatás nyújtónál és a termék vevőjénél/szolgáltatás igénybevevőjénél eltérő. Kérdéses tehát, hogy a belföldi összesítő jelentésekben mutatkozó különbözetek esetén az adóhatóság hogyan fog eljárni, és számolhatunk-e növekvő adóhatósági ellenőrzésekkel.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.