2017. január 23.

A környezetvédelmi termékdíj megfizetése nem mentesít a hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás alól

környezetvédelmi termékdíj

Azon cégek számára, amelyek környezetvédelmi termékdíj szempontból érintettek, már biztosan nem ismeretlen a hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettség. A közelgő határidőkkel ez egy újabb plusz teendő az év eleji feladatlistán, így nem ritka, hogy teljesítésére késedelmesen kerül sor, vagy esetlegesen elmarad.  Mindenképpen érdemes a kötelezettség határidőben történő teljesítésére odafigyelni, mert a nem, vagy késedelmesen történő teljesítés esetén az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség hulladékgazdálkodási bírsággal szankcionálhat, mely akár az 1 millió forintot is elérheti. Fontos tudni, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetése nem mentesít az adatszolgáltatási kötelezettség alól. Az alábbiakban a témával kapcsolatos alapvető kérdéseket válaszolunk meg.

Melyek azok a termékek, melyekkel kapcsolatosan a hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettség felmerül? 

A csomagolási hulladék, az elektronikai hulladék, valamint az elem- és akkumulátor hulladék.

Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? 

A vonatkozó kormányrendeletek szerint adatszolgáltatási kötelezettsége van többek között a gyártóknak, valamint a közvetítő szervezeteknek is. Fontos megjegyezni, hogy gyártónak nemcsak a csomagolás belföldi létrehozója, illetve elemek, akkumulátorok, valamint elektronikus berendezések belföldi gyártója minősül, hanem azok a vállalkozások is, akik a fent felsorolt termékeket külföldről behozzák és azt követően Magyarországon forgalomba hozzák.

Meddig kell teljesíteni az adatszolgáltatásokat? 

A csomagolási hulladékok vonatkozásában az adatszolgáltatás határideje 2017. január 31. Az elemek, akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések esetében azonban egy kicsit több idő áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben ugyanis az éves adatszolgáltatást 2017. február 20-ig kell teljesíteni.

Hová és milyen formában kell benyújtani az adatszolgáltatást? 

Az adatszolgáltatásokat mindhárom termékkör vonatkozásában az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (más néven: Zöldhatóság) kell benyújtani. Csomagolások esetében az adatszolgáltatást kizárólag papír alapon lehet teljesíteni a Zöldhatóság honlapjáról letölthető nyomtatványon. Az elemekkel és akkumulátorokkal, valamint az elektronikai berendezésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújthatók be, amelyekhez előzetesen egy meghatalmazást is regisztráltatni kell szintén elektronikus úton.

Kapcsolódik-e valamilyen más kötelezettség is az adatszolgáltatáshoz?

Igen. Ahhoz, hogy az adatszolgáltatást a kötelezett teljesíteni tudja, egyrészt folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. Továbbá az elemek, akkumulátorok, valamint az elektronikus berendezések esetében előzetes bejelentkezés is szükséges a Zöldhatóságnál. A bejelentkezés mindkét esetben elektronikus úton történik, és mindkét esetben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 75.000 forint.

Mentesít az adatszolgáltatás alól a környezetvédelmi termékdíj megfizetése? 

A teljes adatszolgáltatás alól a környezetvédelmi termékdíj megfizetésével nem lehet mentesülni, csak az adatszolgáltatás adattartalma lesz egyszerűbb azáltal, hogy a termékdíj megfizetésével az érintett termékekből képződő hulladék gyűjtési, hasznosítási és kezelési kötelezettség teljesítettnek minősül, így ezen tevékenységekkel kapcsolatos adatokról nem kell adatot szolgáltatni.

Mekkora a szankció mértéke az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén? 

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő módon, illetve nem határidőben történő teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki, melynek mértéke jellemzően 200.000 forint. Elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes vagy nem teljesítése esetén viszont a bírság mértéke 500.000 forint, mely ismételt kötelezettségszegés esetén 1 millió forintig terjedhet.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.