2017. január 25.

Külföldön végzett könyvelés

külföldön végzett könyvelés

A magyar jogszabályok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy költségmegtakarítás vagy a pénzügyi versenyképességük megtartása érdekében könyveiket külföldön, cégcsoporton belüli integrált rendszerekben vezessék, illetve globális szinten egy ezzel foglalkozó szolgáltató központot vegyenek igénybe. De mik lehetnek a külföldön végzett könyvelés buktatói?

Külföldön végzett könyvelés

Az integrált rendszerek, illetve szolgáltató központok szoftverei nem minden esetben vannak összhangban a magyar szabályokkal, ezért a társaságok gyakran veszik igénybe magyar könyvelő irodák, adótanácsadó cégek szolgáltatásait is. A könyvelők és adótanácsadók segítséget nyújtanak a magyar jogszabályok megismerésében, különböző tranzakciók adó, illetve számviteli szempontból történő kezelésében, illetve a külföldön végzett folyamatokat „magyarosítják”, hogy azok megfeleljenek a magyar jogszabályoknak.

Mielőtt egy vállalkozás a külföldön végzett könyvelés mellett döntene, az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie:

  • Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével.
  • Az iratokat könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre lehet továbbítani, az adóhatóság felhívására azonban azokat 3 munkanapon belül be kell mutatni. Fontos megjegyezni, hogy az adózót iratbemutatási kötelezettsége alól nem mentesíti az a tény, hogy az iratanyagot – saját döntése alapján – külföldön őrzi.
  • A társaság beszámolójának összeállítását csak Magyarországon regisztrált mérlegképes könyvelő végezheti. Amennyiben a társaság él a számviteli törvény szerinti lehetőséggel (illetve sok esetben kötelezettséggel) és IFRS-ek szerinti éves beszámolót készít, abban az esetben is Magyarországon, IFRS szakterületen regisztrált mérlegképes könyvelő állíthatja össze a beszámolóját.
  • Ha a magyar társaság könyvvizsgálatra kötelezett, mert egyedi számai meghaladják a törvényben előírt határértékeket, vagy mert konszolidálásba vonják, és ezáltal automatikusan könyvvizsgálatra kötelezetté válik, a könyvvizsgáló társaság szintén kérheti, hogy a bizonylatok átnézése miatt, bizonyos időre az eredeti dokumentumok a rendelkezésére álljanak. Fontos megemlíteni, hogy a magyar társaságok könyvvizsgálatát csak Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló társaság vagy személy végezheti.
  • Az adóbevallások, az éves beszámolók és minden egyéb jelentés elkészítése és beküldése a különböző magyar hatóságoknak magyar nyelven kell történjen, ezért ezeket a feladatokat gyakran a megbízott magyar könyvelő, illetve adótanácsadó cég látja el azon információk alapján, melyeket a külföldi integrált rendszerből számára biztosítanak.
  • Szigorú szabályok vonatkoznak a társaság által használt számlázó programra vonatkozóan is. A programot be kell jelenteni az adóhatóságnak külföldön végzett könyvelés esetében is. Ahhoz, hogy egy külföldön könyveltető társaság kimenő számlái (beleértve a cégcsoporton belüli számlázást is) megfeleljenek minden előírásnak, célszerű hitelesített magyar számlázó programot használni, illetve a magyar könyvelő, illetve adótanácsadó céget megbízni, hogy az integrált rendszerben kiállított számla alapján állítson ki a magyar szabályoknak megfelelő számlát, amelyet az ügyfélnek kiküldenek.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.