2017. május 9.

Adóváltozások 2018

A Kormány 2017. május 2-án benyújtotta a 2018. évre vonatkozó tavaszi adócsomagot az Országgyűléshez. Már korábbi cikkünkben jeleztük a legfontosabb tervezett változást, mely szerint a számlázó programok online adatszolgáltatási kötelezettsége egy tesztidőszak után, csak 2018. júliustól kerülne bevezetésre. Az adócsomag további, tervezett rendelkezései értelmében módosításra kerülnének bizonyos bejelentési szabályok, a bejelentett részesedésre vonatkozó részesedési küszöb eltörlésre kerülne, az internet-hozzáférési szolgáltatások és a hal áfája csökkenne. Az alábbiakban foglaljuk össze az adóváltozások 2018. évre tervezett legfontosabb elemeit.

 Adózás rendjéről szóló törvény
 • Bejelentés szabályai. Az adóhatóságnál bejelentkező gazdasági társaságok kötelesek lehetnek a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül az adóhatóság felé bejelenteni külföldi pénzintézetnél lévő összes számlájuk számlaszámát, a pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját. Fontos lesz erre a további kötelezettségre kiemelten odafigyelni, mert ennek elmulasztását akár 600 000 forintos mulasztási bírsággal sújthatja az adóhivatal a tervezet szerint.
 • Adófizetési biztosíték. Új jogintézmény az adóbiztosíték, amely az adózó adótartozása megfizetésének biztosítására szolgál. Az adófizetési biztosíték elsődlegesen akkor lehet releváns, ha adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő személyek új cégben kívánnak szerepet vállalni.
 • Székhelyszolgáltatók. A tervek szerint szeptember végéig az adóhatósághoz bejelentést kellene tenniük azoknak a cégeknek is, akik 2017. január 1-jét megelőzően is a jelenlegi szolgáltatótól vették igénybe a székhelyszolgáltatást.
 • Súlyosítási tilalom alóli kivétel. Már lezárt adóellenőrzés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől vagy adott esetben az ellenőrzés befejezésétől számított egy éven túl nem lehetséges az adózóra nézve hátrányosabb rendelkezéseket tartalmazó döntés. A tervezet értelmében amennyiben az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az erről készült jegyzőkönyv az egy éves időtartamon belül átadásra, postázásra kerül, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat legkésőbb 18 hónapon belül meghozható lenne.
 • Nulla nettó adótartozás a kedvezményes eljárások engedélyezése érdekében. A tervezet szerint amennyiben az adózó számára az adóhatóság (a fizetési könnyítést és az adómérséklést kivéve) az adókötelezettség teljesítése tekintetében az általános szabályoktól eltérő, kedvező eltérést engedélyezhet, még a jogszabályi feltételek teljesítése esetén is a kérelem csak akkor engedélyezhető, ha a kérelem benyújtásának napján az adózó nem rendelkezik nettó adótartozással.
 • Késedelmi pótlék összegét nem kell kerekíteni. A tervezet értelmében (átmeneti rendelkezés mellett) a napi pótlék mértékének meghatározása során kerekítést nem kellene alkalmazni. Továbbá, a 2 000 forintot el nem érő késedelmi pótlék nem kerülne előírásra.
Adóváltozások 2018 – az egyes adónemek szerint
Személyi jövedelemadó
 • Mobilitási célú lakhatási támogatás adómentesen adható összegének emelése. Részletszabályok módosítása mellett a törvénytervezet jelentősen emelné a jelenleg adómentesen adható összegeket. A havi támogatás a foglalkoztatás első 24 hónapjában 60 százalékra, a következő 24 hónapban 40 százalékra, majd újabb 12 hónapban 20 százalékra emelkedne a jelenlegi arányokról.
 • Fizető-vendéglátó tevékenység (AirBnb). A javaslat alapján azok, akik lakásukat vagy üdülőjüket rendszeresen rövidtávra kiadják, már akkor is a választhatnák a kedvező tételes átalányadózás szabályait, ha a jelenlegi egy helyett már három ingatlanban nyújtanak ilyen szolgáltatást.
 Társasági adó
 • Bejelentett részesedés. Kiemelnék a törvényből a 10 százalékos részesedési küszöböt, így a részesedés mértékétől függetlenül alkalmazhatóvá válna a részesedés bejelentése és a bejelentett részesedéshez kapcsolódó társasági adóalap kedvezmény.
 • Bérlakás építése a munkavállalók számára / Elektromos autó-töltőállomás létesítése. Bizonyos feltételekkel csökkentheti az adóalapot a munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke a beruházás befejezésének adóévében, illetve elektromos töltőállomás létesítése esetén bizonyos korlátozással szintén a beruházás bekerülési értéke (vagy annak egy része).
 • Start-up vállalkozások. A korai fázisú vállalkozások meghatározásánál kikerülne az a megkötés, hogy a minimum két főt foglalkoztató vállalkozás egyik tagjának kutató-fejlesztőnek kell lennie, ez a könnyítés ösztönzőleg hathat új vállalkozások alakítására.
 • Ellenőrzött külföldi társaságból származó jövedelem. Az ellenőrzött külföldi társaságból származó, 2017. január 18-át megelőző időszaki jövedelmek tekintetében az adózó bizonyos feltételek mellett (utoljára a 2018. december 31-én végződő adóévére) választhatja, hogy a 2017. január 17-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza.
Egészségügyi hozzájárulás
 • Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem. Eltörlésre kerülhet az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, azaz kilátásba kerül egy újabb könnyítés a bérbeadóknak.
Általános forgalmi adó
 • Internet szolgáltatások, hal kedvezményes áfa. Az internet-hozzáférési szolgáltatások 18 százalékról, valamint az emberi fogyasztásra alkalmas hal áfája 27 százalékról 5 százalékra csökkenhet 2018-tól.
Jövedéki adó
 • Könnyebben áttekinthető eljárási szabályok. A jövedéki törvény általános eljárásjogi háttérjogszabálya 2018-tól az adózás rendjéről szóló törvény lehet.
 • Fedezetigazolás. A fedezetigazolás, mint pénzügyi biztosíték nyújtási forma lehetővé tétele kedvezőbb feltételeket tud teremteni az ügyfelek számára, mint a bankgarancia.

 

Az összefoglaló PDF-formátumban innen tölthető le:
Adóváltozások 2018 (PDF)

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.