2018. április 3.

Fellebbezés adóügyekben

fellebbezésA jogorvoslatokkal, így a fellebbezés szabályaival általánosságban már korábbi cikkünkben is foglalkoztunk. A 2018-tól hatályos adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.) némileg átszabta a fellebbezés szabályait. Az alábbiakban erről is szó lesz, illetve arról is, hogy 2018-tól a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók már csak elektronikusan tudják beadni a fellebbezéseiket.

Mire is szolgál a fellebbezés, és milyen határidők vannak?

A fellebbezés a legalapvetőbb jogorvoslati eszköz az adóigazgatás szervezetén belül.  A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. Ezek a határidők vonatkoznak a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. A fellebbezési határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott fellebbezést nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél terjesztették elő.

Mennyibe kerül a fellebbezés?

Alapesetben 2018-ban is változatlanul a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint a fellebbezés illetéke. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Mennyiben érinti a digitális átállás a fellebbezéseket?

2018-tól az elektronikus ügyintézésre kötelezettek (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) fellebbezéseiket interneten keresztül e-Papír útján tudják benyújtani.

A fellebbezés a bírósági út kapuja

Amikor számba vesszük a szóba jöhető jogorvoslati lehetőségeket, gondoljunk arra is, hogy a fellebbezéssel támadható döntések esetén közigazgatási per csak akkor indítható, ha az adózó fellebbezett és a fellebbezést a másodfokú adóhatóság jogerősen elbírálta.

Lehet-e hivatkozni új tényre, körülményre a fellebbezésben?

A korábbi szabályok alapvetően megengedték, hogy a fellebbezésben új tényekre, körülményekre lehessen hivatkozni. Ezzel szemben a 2018-tól hatályos Air. szerint a fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban alapvetően nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről az adózónak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.

Milyen veszélye van a fellebbezésnek?

A fellebbezés eredményeként a másodfokú adóhatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A másodfokú adóhatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és a döntéshozatalt megelőző teljes eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. Mindig érdemes szem előtt tartani tehát, hogy a másodfokú adóhatóság a vizsgálat eredményeként súlyosíthatja is az adózóra nézve tett elsőfokú megállapításokat.

Nem egyértelmű vagy ellentmondásos fellebbezés

Amennyiben a fellebbezés nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmú, az elsőfokú adóhatóság 8 napos határidő tűzésével felhívja az adózót az egyértelmű kérelem benyújtására. Ha az adózó határidőn belül nem nyilatkozik, az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést visszautasítja.

A tényállás kiegészítése másodfokon  

Az új Air. a korábbi szabályokhoz képest részletesebben rendelkezik a másodfokú eljárás keretében végzett tényállás kiegészítésről. Így külön határidőt, 90 napot biztosít erre, amely a másodfokú adóhatóság utasításának az elsőfokú adóhatósághoz érkezését követően kezdődik, az eljárás időtartama a jogorvoslati eljárás határidejébe nem számít bele. Az új rendelkezések – ideértve az új tényekre, bizonyítékokra való hivatkozás korlátozását is – feltehetően csökkenteni fogják a megismételt eljárásokat.

Szakértőink ismerik, és napi munkájuk során alkalmazzák a fellebbezés megváltozott szabályait. Javasoljuk ezért, hogy mielőbb forduljon hozzánk, ha cége adóellenőrzésben érintett. Fellebbezések, illetve más beadványok egyedi elkészítésével is megbízhat minket, és teljes körű képviseletet is vállalunk már a megbízólevél átvételétől. Komplex adóvizsgálatoknál kifejezetten javasoljuk, hogy az adóellenőrzés már az első percben szakértő felügyelet alatt legyen.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.