2018. május 22.

A bérszámfejtés alapjai: amit a munkáltatóknak mindenképpen tudniuk kell

munkáltatóknakMilyen fontos határidőket kell betartaniuk a munkáltatóknak és milyen feladatokat kell elvégezniük annak érdekében, hogy megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak? Cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ, és a bérszámfejtés napi feladataihoz kapcsolódóan próbálunk néhány hasznos információt adni a munkáltatóknak.

Mikor kell kifizetni a munkabért?

Az egyik első és legfontosabb döntés, amelyet a munkáltatóknak meg kell hozniuk, az, hogy mikorra ütemezzék a munkavállalók munkabérének kifizetését. Magyarországon a havi kifizetés a legelterjedtebb. A Munka Törvénykönyve szerint a munkabért legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni, illetve – külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – forintban kell megállapítani és kifizetni a munkavállalók részére.

Mikor kell befizetni az adókat és a járulékokat?

A bérszámfejtés során a bérszámfejtők kiszámítják a munkáltatói és munkavállalói adókat, járulékokat és hozzájárulásokat. Ezeket az összegeket fő szabályként havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetniük a munkáltatóknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) meghatározott bankszámláira. Ezen túl a bérszámfejtéshez is kapcsolódik olyan hozzájárulás, amit csak negyedévente kell megfizetni az adóhivatal felé. A munkáltató felelős azért, hogy a munkavállaló adóit és járulékait levonja és be is fizesse. Az egyes adónemekhez tartozó befizetési határidők általában megegyeznek a bevallási határidőkkel.

Mikor kell a munkáltatóknak beadni a bevallásokat?

Havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell benyújtaniuk a munkáltatóknak a havi bevallást a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról az összes munkavállalóra tekintettel. A bevallást elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A 25 fő feletti munkavállalót foglalkoztató munkáltatóknak negyedévente bevallást kell beadniuk a rehabilitációs hozzájárulásról a negyedévet követő hónap 20. napjáig. A bevallási határidő be nem tartása komoly szankciókkal járhat.

Mikor kell bejelenteni a munkavállalót?

A munkáltatóknak nagy terhet jelent, hogy az új munkaerőt a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteniük a NAV-hoz. A biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt teljesíteni kell ezt a bejelentést. Ehhez az új alkalmazott minden személyes adatára szükség van, és ezen felül még a biztosított magánszemély végzettségére, képzettségére, szakképesítésére, az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevére és az okirat számára is. A munkáltatóknak a kölcsönzött munkavállalókról speciális bejelentést kell tenniük.

Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatóknak a munkaköri alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban?

A munkáltató a munkavállalónak a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt is köteles rendszeres időközönként, ingyenesen biztosítani a munkaköri alkalmassági vizsgálatot. Kötelező elvégezni az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot az új belépők esetében, valamint a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt.  A vizsgálatok elvégzése különösen fontos, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálat alapján a munkavállaló az adott munkakörre alkalmas, ideiglenes nem alkalmas vagy nem alkalmas minősítést kaphat, és ez a további munkavégzését is befolyásolhatja.

A cikkben felsorolt feladatok és határidők nem fedik le teljes mértékben mindazon törvényi és jogszabályi hátteret, amiket a munkáltatóknak be kell tartaniuk. Mindenképpen informálódjon, és bízza szakemberre bérszámfejtését, hogy ne legyen gondja a határidőkkel és csökkentse adminisztrációs feladatait! Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben konkrét kérdései lennének a munkáltató kötelezettségeivel kapcsolatban a bérszámfejtési folyamatokban!

 

Fodor Marianna
bérszámfejtési igazgató
Tel: +361887376
marianna.fodor@wtsklient.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.