2017. április 24.

Az ügyfélkapu használata

ugyfelkapu

A 2003. évi XCII. törvény az Adózás rendjéről (Art.) tartalmazza az adózó kötelezettségeit, így többek között meghatározza az elektronikusan teljesítendő bevallások és adatszolgáltatások körét, valamint szabályozza az ügyfélkapu rendszerébe történő bejelentést, regisztrációt is.

Az ügyfélkapu megkönnyíti az adózók dolgát

Az ügyfélkapu fogalma a törvény szerint elektronikus azonosítási, illetve biztonságos kézbesítési szolgáltatást foglal magába. Az ügyfélkapus regisztráció létrehozása során a magánszemélyek személyes azonosítás után felhasználónevet és jelszót kapnak, melynek aktiválása után az ügyfélkapus hozzáférésük a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül elérhetővé válik.

A vállalkozó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles ügyfélkapu létesítését kezdeményezni és ezt bejelenteni a NAV felé. Amennyiben bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét meghatalmazott útján teljesíti, ebben az esetben a meghatalmazott az adószám megszerzését követő 8 napon belül bejelenti a képviselt adózó nevét, adószámát. A meghatalmazás az EGYKE nyomtatvány megfelelő kitöltése útján jön létre, amely letölthető a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek oldalon.

Bizonyos adózói kör által kötelezően elektronikusan benyújtandó dokumentumok közül a legfontosabbak:

  • az általános forgalmi adó bevallás és összesítő jelentés, illetve egyéb adó bevallások benyújtása,
  • munkáltatói, kifizetői bejelentések, adatszolgáltatások benyújtása,
  • bejelentés, változás bejelentés benyújtása,
  • általános, nemleges adóigazolás, jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése

Fenti bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeken kívül a NAV, illetve egyéb jogszabályi előírás egyre szélesebb körben teszi lehetővé vagy kötelezővé az ügyfélkapus ügyintézés lehetőségét, amely jelentősen megkönnyíti az adózók dolgát.

Az adózók lekérdezhetik adózói minősítésüket az elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, az ebben bekövetkezett változásokról a NAV az ügyfélkapu segítségével értesíti az adózókat. Lehetőség van arra is, hogy az adózók elektronikusan benyújtott kérelmük alapján felvételre kerüljenek a köztartozásmentes adatbázisba. Amennyiben az adózóknak adóigazolásra van szükségük, akkor ennek kérelmezése és kézbesítése is történhet az ügyfélkapu igénybevételével, amely így jelentősen lerövidíti az ügyintézési határidőt.

Nincs át nem vett irat

Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezünk, fontos tudnunk, hogy a NAV ezúton adóhatósági iratot is kézbesíthet a részünkre. Ez lehet csak tájékoztatás, de akár megbízólevél is ellenőrzés lefolytatásáról. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Az adóhatósági irat a meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó részére is kézbesíthető. A gyakorlat szerint több meghatalmazott, illetve képviselő esetében az adóhatósági irat nem kerül kézbesítésre az összes jogosult részére, így különösen fontos az ilyen tartalmú iratok letöltése. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő elhelyezésről szóló második értesítést követő ötödik munkanapon áll be.

Az idei év újdonsága, hogy bizonyos adózók részére a NAV elkészíti és az adóévet követő év március 15. napjától az ügyfélkapu használatával elérhetővé teszi személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. További változás, hogy 2017. január 1-jétől az iparűzési adó bevallás is teljesíthető az ügyfélkapun keresztül. A NAV azonban felhívja a figyelmet, hogy ebben az esetben csak a továbbítás a feladata, a tartalmi vizsgálat nem, így a bevallások feldolgozása, javítása és esetleges ellenőrzés lefolytatása továbbra is az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az ügyfélkapus hozzáféréssel fentiek mellett többek között intézhetünk már földhivatali ügyeket, ellenőrizhetjük biztosítási jogviszonyunkat is és igényelhetünk oklevelet.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.