2017. augusztus 1.

Cégkapu-regisztráció a cégjegyzékben bejegyzett gazdálkodó szervezetek esetében

Mint arról korábban már mi is beszámoltunk, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján a gazdálkodó szervezetek – így különösen a gazdasági társaságok – 2018. január 1-jétől elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az állammal. Az állam az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást a cégkapu útján biztosítja.

Cégkapu-regisztráció és bejelentés 2017. augusztus 30-ig

A cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó szervezetek 2017. augusztus 30-ig kötelesek regisztrálni és az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket (cégkapu) az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába (továbbiakban: Rendelkezési Nyilvántartás) vagy a cégbírósághoz bejelenteni.

Az online regisztrációs felület (jelenleg csak magyar nyelven) elérhető a

Cégkapu-regisztráció négy lépésben
1. Azonosítás

A gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a képviseletre jogosult természetes személy vagy közokiratba / teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján a meghatalmazottja kezdeményezheti, akinek azonosítása a Központi Azonosítási Ügynök rendszerén keresztül – ügyfélkapu vagy részleges kódú telefonos azonosítás útján – történik.

2. Általános szerződési feltételek elfogadása és a cégforma kiválasztása

A sikeres azonosítást követően ki kell választani, hogy a regisztrációt „cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetként” kívánjuk elvégezni. Ezt követően el kell fogadni az elolvasott általános szerződési feltételeket (a jelölőnégyzetben pipával jelölve).

3. Cégkapumegbízott megadása és Rendelkezési Nyilvántartás-nyilatkozat megtétele

A cégkapu-regisztráció elindításához meg kell adni, hogy a gazdálkodó szervezet képviseletére önállóan vagy együttesen jogosult-e a törvényes képviselő (pipával jelölve a megfelelő jelölőnégyzetben).

Önálló képviseleti jog esetében („gazdálkodó szervezet törvényes képviseletére jogosult vagyok”) hozzá kell járulni, hogy az adóazonosító jelet a cégkapu regisztrációs eljárásban a képviseleti jog ellenőrzése céljából kezeljék (pipával jelölve a megfelelő jelölőnégyzetben). Ezt követően meg kell adni a gazdálkodó szervezet adószámát, illetve szükséges rögzíteni az e-mail címet is.

Együttes képviseleti jog (és meghatalmazás alapján történő regisztráció) esetében űrlapon szükséges megadni a regisztrációt végző természetes személy adatait, a cég adatait (érdemes a cégkivonatot előkészíteni), a képviselő természetes azonosító és kapcsolattartási adatait (jelenleg kettő cégképviselőt lehet regisztrálni). Továbbá fel kell tölteni minden olyan hiteles dokumentumot (cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, meghatalmazás stb.), amely a képviseleti jogosultság ellenőrzéséhez szükséges. Együttes képviselet esetén az első képviselő általi regisztrációkor megtörténik a felfüggesztett állapotú cégkapu-regisztráció, amely a második cégképviselő jóváhagyását követően véglegessé válik.

Minden esetben szükséges megadni a cégkapumegbízott személyének természetes azonosító adatait. A cégkapumegbízott lesz a cégkapu kezelésére, szükséges adminisztrációjára (ügyintéző létrehozása, ügyintéző törlése, tárhely-használat, dokumentumkezelés) felhatalmazott természetes személy. Egy gazdasági társaságnak egy cégkapuja, minden cégkapunak egy fő cégkapumegbízottja lehet.

Javasolt, hogy az „Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerbe történő bejelentést” jelölőnégyzetből a pipát ne távolítsuk el, mivel így a bejelentés a cégkapu-regisztrációval együtt automatikusan megtörténik a Rendelkezési Nyilvántartásba.

4. Cégkapu-regisztráció befejezése és az elektronikusan hitelesített visszaigazolás letöltése

A regisztráció gombjára kattintva az alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre. Eredményes regisztráció esetén a rendszer elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad, amelyet javasolt letölteni a kilépés előtt.

2018. január 1-jét követően, ha a gazdálkodó szervezet a fentiek szerinti kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.