2018. június 27.

Adóváltozások 2019

A Kormány 2018. június 19-én előterjesztette az új adócsomagját és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény tervezetét. Az általános indokolás szerint a változások egyik fő mozgatórugója a jogharmonizáció biztosítása és adminisztrációs terhek csökkentése. A tervezet szerint 2019-ben megszűnne számos cafetéria elem kedvező adózása, az egészségügyi hozzájárulás pedig a szociális hozzájárulási adóba olvadna. Adóváltozások 2019 című összeállításunkban a legfontosabb változtatási javaslatokat próbáltuk csokorba szedni a teljesség igénye nélkül.

Adózás rendjéről szóló törvény
 • Az adóhatóság kamatfizetésének kötelezettsége. A javaslat megteremtené az adóhatóság kamatfizetési kötelezettségét akkor, ha döntése jogszabálysértő, és ennek okán az adózónak visszatérítési igénye keletkezik. Ez a szabály amúgy a korábbi adózás rendjéről szóló törvényben megtalálható volt.
 • Emelkedne a késedelmi pótlék mértéke. A késedelmi pótlék mértéke a jelenlegi jegybanki alapkamat kétszereséről (1,8%) a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékére (5,9%) emelkedik 2019. január 1-jétől a tervek szerint. Az önellenőrzési pótlék mértéke változatlan marad.
Személyi jövedelemadó
 • A cafetéria rendszer átalakítása
  > SZÉP kártya, mint egyedüli béren kívüli juttatás. január 1-jétől csak a SZÉP kártya három alzsebébe lenne adható kedvezményes közteher mellett béren kívüli juttatás. Jó hír viszont, hogy a javaslat szerint a közterhek alapjának meghatározásához a béren kívüli juttatások esetében nem kellene alkalmazni az 1,18-as szorzót. Az egyes meghatározott juttatások esetében ezt a szorzót továbbra is alkalmazni kell.
  > Adómentes juttatások vége. A javaslat megszüntetné a készpénz cafetéria (100 000 forintig) kedvező adózását, valamint a lakáscélú munkáltatói támogatás és a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességét.
  > Szűkül az egyes meghatározott juttatások köre. Így megszűnne az a lehetőség is, hogy a munkáltató belső szabályzat alapján vagy minden munkavállalónak azonos formában és mértékben adhasson bármilyen juttatást a kifizetőt terhelő magasabb közteher megfizetése mellett. Megmaradna egyes meghatározott juttatásnak az önkéntes biztosító pénztárakba, célzott szolgáltatásra befizetett összeg, továbbá azok a munkavégzéshez szorosabban kapcsolódó juttatások, mint a cégtelefon magáncélú használata, a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás.
 • Nyilatkozatok ügyfélkapun történő benyújtásának lehetősége. Lehetővé válhat az adóelőleg megállapításához szükséges – a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmények érvényesítését és költségek figyelembevételét szolgáló – nyilatkozatok elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtása is.
 • Az egyéni vállalkozóknak is elkészítheti a bevallási tervezetet a NAV. A bevallási határidő az adóévet követő május 20-a lenne számukra is (már a 2018-as adóévre is érvényesen).
Társasági adó
 • Bejelentett részesedés. A javaslat szerint 2019. január 1-jétől részben kivezetésre kerülne az a korlátozás, amely szerint a további részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó az eredeti részesedés szerzését bejelentette az adóhatósághoz. Az újonnan szerzett részesedések tehát új bejelentéssel a kedvezmény igénybevételére jogosítanak akkor is, ha a korábban szerzett részesedés nem került bejelentésre.
 • Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye. A törvényjavaslat indokolása alapján kedvezőbbé válnának az energiahatékonysági beruházások adókedvezményére vonatkozó feltételek.
 • Növekedhet a beruházásokra fordítható összeg. A javaslat szerint 2019. január 1-jétől a fejlesztési tartalék maximum összege 10 milliárd forint lehet a korábbi 500 millió forint helyett.
 • A K+F szolgáltatásokhoz kapcsolódó adóalap csökkentés megosztásának lehetősége. A javasolt módosítás szerint a kutatás-fejlesztési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységre, nyújtott szolgáltatásra tekintettel, amennyiben annak eredménye beépül a K+F tevékenységbe, az adóalap csökkentő tételt a szolgáltatás nyújtó helyett az érintett felek írásbeli nyilatkozata alapján a megrendelő és a nyújtó megosztva is érvényesítheti.
 • A munkahelyi óvoda üzemeltetésére fordított költségek az adóalapnál elismert költségnek minősülhetnek. Egyidejűleg bevezetésre kerülne a munkahelyi óvoda társasági adózási célú fogalma. A munkahelyi óvoda egy olyan óvodai nevelési ellátást, mint köznevelési feladatot nyújtó intézmény, amely az éves átlagos gyermeklétszámot figyelembe véve legalább 80%-ban olyan gyermekeknek az óvodai nevelését biztosítja, akiknek legalább az egyik szülőjét az adózó foglalkoztatja. 
Szociális hozzájárulási adó
 • Az egészségügyi hozzájárulás beolvadása. A törvényjavaslat szerint az egészségügyi hozzájárulás megszűnik, és a szociális hozzájárulási adóba olvad. Az adónemet új, önálló törvénybe foglalják.
 • Az új adó alapjának meghatározása. Az adóalapba tartozó jövedelmek köre megegyezik a korábban az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezetében foglalt szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény szerint egészségügyi hozzájárulás kötelezettség alá vont jövedelmekkel.
 • Felsőhatár-számítás. A tervek szerint változna a korábbi felsőhatár-számítási szabály is. Aki munkaviszonyában éves szinten megkeresi a minimálbér összegének 24-szeresét, annak például az osztalék vagy az árfolyamnyereségből származó jövedelem után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie.
 • Új, egységes adómérték. Az adó mértéke a szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértéke, 19,5%maradna. (Megszűnne az egészségügyi hozzájárulás jelenlegi 14%-os kulcsa, amely eddig például az osztalékot terhelte).
Általános forgalmi adó
 • Utalványok adózása. Az áfa-törvény kiegészül az utalványok átruházására vonatkozó szabályokkal, ami elsődlegesen megkülönbözteti az egycélú és a többcélú utalványokat az adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából. A cél az, hogy minden olyan esetben, amikor arra lehetőség van, az adóztatás már az utalvány kibocsátásakor megtörténjen.
 • Egyszerűsítés a távolról is nyújtható szolgáltatások kapcsán. Amennyiben az adóalany az EU-n belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, akkor meghatározott értékhatár alatt, távolról is nyújtható szolgáltatások után a letelepedése szerinti tagállamban, annak szabályai szerint kell az adófizetési kötelezettségét teljesítenie. Ez az egyszerűsítés az adóalany által a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozik, amennyiben ezen szolgáltatások adó nélküli összesített ellenértéke sem a tárgyévben, sem a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg a 10 000 eurót vagy az annak megfelelő nemzeti pénznemben számított összeget.
 • A tejek adómértékének 5%-ban történő egységesítése. A javaslat az ESL és UHT tejeket is a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá sorolja át.
 • Fordított adózás. A gabona és az acélipari termékek fordított adózás alá esnek a tervezet szerint 2018. december 31-ét követően is.
Helyi adók és egyéb adók
 • Az adminisztráció központosítása. július 1-jétől lényegileg megszűnne a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.
 • Népegészségügyi termékadó. A népegészségügyi termékadóban változik az alkoholos italok adóztatása, a jövőben valamennyi alkoholtermék adóköteles terméknek minősül.
 • Baleseti adó. A módosítás szerint a baleseti adó megszűnne, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás adóztatása pedig – más biztosítási szolgáltatásokhoz hasonlóan – a biztosítási adó keretén belül valósulna meg, az adó mértéke pedig jelentősen csökkenne.
 • Az egyszerűsített vállalkozói adó, azaz az eva megszűnik. A javaslat szerint az eva a 2019. adóévre 2018. december 20-ig az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentéssel választható, ezt követően az áttérés nem lehetséges. Azon adózók, akik 2018. december 20-ig élnek az eva választásának lehetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt maradhatnak.

Az összefoglaló PDF-formátumban innen tölthető le:
WTS Klient Newsflash 2018.06.27. – Adóváltozások 2019 (PDF)

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.