2018. július 31.

Az új adózás rendjéről szóló törvény szankciói II. – Mulasztási bírság

mulasztási-bírságAz egy hónapja indított, kétrészes cikksorozatunk első részében a 2018-tól hatályos új adózás rendjéről szóló törvény (új Art.) szankciói közül az adóbírságot és a késedelmi pótlékot érintő változásokat vettük közelebbről szemügyre. A második részben most a mulasztási bírság szabályairól lesz szó, illetve szót ejtünk arról az esetről is, ha a mulasztás/jogsértés az adóhatóság téves tájékoztatására vezethető vissza.

Mi a mulasztási bírság általános szabálya?

Az új Art. – szakítva a korábbi tételes felsorolással – egy általános szabályt fogalmaz meg. Eszerint, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, adókötelezettség megszegése miatt a természetes személy adózót 200 000 forintig, nem természetes személy adózót 500 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. Továbbra is vannak súlyosabbnak ítélt jogszabálysértések, így pl. 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani azt az adózót, aki adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet adószám hiányában folytat (tehát lényegében láthatatlan az adóhatóság rendszerében). Nagyon szigorú a szankció akkor, ha az adózó nem tesz eleget iratmegőrzési kötelezettségének, vagyis elmulasztja a nyomdai úton előállított számla, nyugta megőrzését. Ilyenkor a cégek kapcsán a bírságplafon 500 000 forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet.

Felhívás a mulasztás megszüntetésére

Feltehetően az ügyfélbarát NAV koncepció részeként már a 2018-ig érvényes szabályok is lehetővé tették, hogy egyes mulasztások esetében a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók (elsődlegesen így a magánszemélyek) mentesüljenek a mulasztási bírság kiszabása alól, akkor is, ha a mulasztást az adóhatóság felhívása ellenére sem pótolják. Az új Art. immáron valamennyi adózóra vonatkozóan meghatároz kötelezettségeket, melyek kapcsán a hiánypótlásra történő felhívás kötelező. Így például a soros áfabevallás elmulasztása esetén az adóhatóságnak felhívást kell küldenie arról, hogy a bevallást mielőbb be kell adni. Ilyenkor az adóhatóság szankció kilátásba helyezése mellett két felhívást küld. Fontos azonban, hogy amennyiben az adóhatóság ismételt felhívása is eredménytelen, a kiszabott bírság nem mérsékelhető. Cégek esetében ez 600 000 forint (100 000 + 500 000 forint) bírság kiszabását jelenti.

Új mérlegelési szempontok a bírság kiszabásánál

Az adóhatóság a körülmények okszerű mérlegelése alapján továbbra is a mulasztás súlyához igazodó, az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki, vagy mellőzi a bírság kiszabását. Új törvényi elem, hogy a mulasztási bírság kiszabásánál az adóhatóság az adózó javára vagy terhére értékeli az adózó adózási gyakorlatát, általános jogkövetési hajlandóságát. Ugyancsak újdonság, hogy a törvény nevesíti a jogellenes magatartás időtartamát, mint mérlegelési szempontot.  Az új Art. fő szabálya szerint a kötelezettség nem jogszabályszerű teljesítése esetén a mulasztási bírság több alkalommal, emelt mértékben is kiszabható. Az adóhatóság bírságolási gyakorlatáról szóló 3006/2018. számú NAV útmutató itt érhető el.

A mulasztási bírság időbeli korlátja  

A mulasztási bírság kiszabásának van egy időbeli korlátja is, mégpedig az onnan számított egy év, hogy a jogsértés az adóhatóság tudomására jut. Ezt követően bírság kiszabásának helye nincs. Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható az ellenőrzés során feltárt jogsértésekre.

Jogkövetkezmények alóli mentesülés az adóhatóság téves tájékoztatása esetén

Az új Art. szerint az adózó terhére jogkövetkezmény nem állapítható meg, ha az adózó az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen – 2018. január 1-jét követően – közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint járt el. Fontos, hogy ez a szabály nem mentesíti a cégeket attól, hogy az adóhiányukat rendezzék az adóhatóság felé, tehát az adót akkor is meg kell fizetni, ha téves tájékoztatást tesz közzé a NAV.

A WTS Klient adószakértői felkészülten várják a megkereséseket az adóellenőrzésekkel, adóperekkel kapcsolatban. Meghatalmazottként a teljes ügyintézést át tudjuk vállalni.

 

dr. Felsmann Tamás
adójogi szakjogász
Tel: +3618810621
tamas.felsmann@wtsklient.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.