2019. február 26.

Az önként vállalt túlmunka új jogintézménye a Munka Törvénykönyvében

onkent_vallalt_tulmunka

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 2019. január 1-jei hatályú módosításával a rendkívüli munkaidő szabályrendszere az önként vállalt túlmunka jogintézményével került kibővítésre. Jelen cikkben az önként vállalt túlmunka legfontosabb szabályait tekintjük át.

A rendkívüli munkaidő éves mértékének megemelése önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodással

Az általános szabály szerint a rendkívüli munkaidő legmagasabb mértéke naptári évenként 250 óra. Kiegészítő szabályként – a munkáltató és a munkavállaló önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodása alapján – ezen felül naptári évenként legfeljebb további 150 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

Kollektív szerződés rendelkezése alapján a rendkívüli munkaidő legmagasabb mértéke az általános szabály szerint a továbbiakban is naptári évenként 300 óra. Kiegészítő szabályként ezt meghaladóan – a munkáltató és a munkavállaló önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodása alapján – naptári évenként legfeljebb további 100 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

Ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy részmunkaidőre jött létre, úgy figyelemmel kell lenni a rendkívüli munkaidő tartamának részarányosítására, azaz ezen esetekben a rendkívüli munkavégzés maximális éves mértékére vonatkozó szabályokat arányosítás mellett kell alkalmazni.

Az önként vállalt túlmunka alapja a felek közötti akarategyezség

Az önként vállalt túlmunka alapja a munkáltató és a munkavállaló akarategyezsége, azaz a felek szabadon határoznak arról, hogy az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodást meg kívánják-e kötni. A munkavállaló nem kényszeríthető az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni

Az Mt. alapján az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. Fontos, hogy a megállapodás a naptári év folyamán bármikor megköthető. A feleknek az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodást naptári évenként újra kell kötniük.

Az önként vállalt túlmunka és a munkaidő-nyilvántartás

A munkáltató – a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, és a szabadság mellett – köteles nyilvántartani az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő tartamát is. Ezen túlmenően a munkáltatónak nyilván kell tartania az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodásokat.

Az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodás felmondása

 A munkavállaló az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodást a naptári év végére mondhatja fel, amely a munkáltató részéről nem szankcionálható, így az nem szolgálhat hátrányos jogkövetkezmény vagy felmondás alapjául.

A munkavállalókat az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodás megkötésére alapvetően magasabb díjazás felajánlásával lehet motiválni. Fontos azonban, hogy az önként vállalt túlmunka végzésére vonatkozó megállapodás megkötésekor és az annak alapján történő rendkívüli munkaidő elrendelésekor a munkáltató különös figyelmet fordítson arra, hogy a munkaidőt – az általános magatartási követelményeket is betartva – az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére tekintettel ossza be.

Amennyiben a rendkívüli munkaidővel összefüggésben kérdése van, munkajogi tanácsadás szolgáltatásunk keretén belül készséggel állunk rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.