2019. március 26.

A brexit társadalombiztosítási hatásai

Mi történik a kiküldetésekkel társadalombiztosítási szempontból egy szabályozatlan kilépés esetén?

brexit társadalombiztosítási hatásai

Korábbi cikkünk végén, amely átfogó képet nyújt a brexit közvetlen és közvetett adózási hatásairól, említettünk néhány fontosabb tényezőt a brexit társadalombiztosítási hatásai közül is. Jelen írásunkban, amelynek apropója a kormány által előterjesztett, illetve az Országgyűlés által március 19-én elfogadott, T/4821. számú törvényjavaslat, azonban részletesebben is megvizsgáljuk a brexit társadalombiztosítási hatásai közül a kiküldetéseket érintő legvalószínűbb változásokat. Az említett törvény a szabályozatlan, vagy rendezetlen brexit esetére eszközöl jogszabályi változásokat, és enyhíti ezzel a társadalombiztosítási kötelezettséget érintő bizonytalanságot.

A brexit társadalombiztosítási hatásai körüli bizonytalanság forrásáról

A szabályozatlan brexit társadalombiztosítási hatásai közül az első és legfontosabb változás, hogy amennyiben a kilépési megállapodás elfogadása nem történik meg illetve, ha haladékot sem kap, akkor az Egyesült Királyság március 29-én úgy fog kilépni az Európai Unióból, hogy társadalombiztosítási szempontból azonnali hatállyal harmadik országnak fog minősülni, ugyanis a szociális uniós rendeletek alkalmazhatósága (is) megszűnik.

Magyarország és az Egyesült Királyság között nem született szociális biztonságról szóló egyezmény (TB egyezmény), amely a koordinációs rendelethez (2004/883/EK) hasonlóan rendelkezne a szerződő államok viszonylatában az alkalmazandó társadalombiztosítási szabályokról, például a két ország között felmerülő kiküldetések esetén figyelembe veendő biztosítási (járulékfizetési) kötelezettség meghatározásának szabályairól.

Adott a kérdés tehát, hogyan kellene majd eljárni egy, már a kilépés után induló kiküldetés során, illetve milyen társadalombiztosítási szabályokat kell követnünk akkor, amikor a kiküldetés még a szabályozatlan brexit előtt kezdődött.

A kilépés után induló kiküldetésekről

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság harmadik országnak minősülne, ha uniós tagsága megszűnne, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 11. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kiküldetésekre vonatkozó, úgynevezett kétéves szabályt kellene alkalmazni.

Azaz, a biztosítás nem terjedne ki a munkavállalóra, aki így mentesülne a járulékfizetési kötelezettég alól, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

  • a munkáltató Magyarországon nincs bejegyezve,
  • a munkavállaló Magyarország területén foglalkoztatott,
  • a Tbj. szerint külföldinek minősülő munkavállaló egy harmadik állam (például az Egyesült Királyság) állampolgárságával rendelkezik,
  • a kiküldetés, foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet,
  • az előző magyarországi munkavégzés befejezésétől számítva három év eltelt.

A külföldi munkáltató szociális hozzájárulási adó fizetése sem merül fel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján.

A törvény szerint az utolsó magyarországi munkavégzés óta eltelt három évet meghatározó feltétel vizsgálatakor a kilépési időpont előtt megkezdett kiküldetéseket figyelmen kívül kellene majd hagyni 2020. december 31-ig. 

A már folyamatban lévő kiküldetésekről

A már korábban, a kilépést megelőzően megkezdett, Magyarországra vagy az Egyesült Királyságba irányuló kiküldetések a megkezdéskor ismert időpontig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnének majd kiküldetésnek. Ez alapján tehát a 2019. március 29-én folyamatban lévő kiküldetések esetén a britek legkésőbb a fenti időpontig mentesülhetnének a magyar társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól a törvénytervezet szerint.

Az elfogadott törvény célja végső soron, hogy csökkentse a szabályozatlan brexit társadalombiztosítási hatásai körüli bizonytalanságokat. A hazai szabályozás módosítása ugyanis – átmenetileg, 2020. december 31-éig – az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépése esetén is biztosítja a korábban a szociális biztonsági rendszerek rendelkezései alapján irányadó szabályok alkalmazhatóságát.

Amennyiben tudni szeretné, hogyan érintik az Ön cégét a brexit társadalombiztosítási hatásai, keresse meg bizalommal a WTS Klient adószakértőit!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.