2019. június 25.

Saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása

Ki dönthet róla és milyen feltételeknek kell teljesülniük hozzá?

Saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása

Ha egy vállalkozás saját részvényt vagy üzletrészt szeretne visszavásárolni, körültekintően kell eljárnia. A hatályos jogszabályok (Sztv., Ptk.) a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása vonatkozásában ugyanis több olyan előírást és szabályt is rögzítenek, amelyek figyelembevétele és betartása elengedhetetlen a gazdasági esemény helyes számviteli kezeléséhez.

Mik a visszavásárlás feltételei?

Saját részvénynek, saját üzletrésznek a vállalkozás által visszavásárolt (megszerzett), tulajdoni részesedést jelentő saját befektetéseket tekintjük.

A visszavásárlás minden esetben a legfőbb szerv döntése, amelyet Kft. esetében taggyűlési határozatban kell rögzíteni. Rt-nél a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a saját részvények megszerzésére, kivételes esetekben – például átalakulásnál – azonban ettől az előzetes felhatalmazástól el lehet tekinteni.

Ellenérték fejében saját részvény és üzletrész csak abban az esetben szerezhető meg, ha a társaságnál az osztalékfizetés feltételei fennállnak. Kft-nél további feltétel, hogy a saját részvény és üzletrész csak a törzstőkén felüli vagyon terhére szerezhető és hogy a tagok a törzsbetétek teljes összegét befizették. Rt. esetében is hasonló a szabályozás, hiszen tilos azon részvények, üzletrészek megszerzése, amelyek névértékének/kibocsátási értékének teljes összegét még nem fizették be a tulajdonosok. A saját részvény ellenértékét az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki a társaság.

További fontos szabály, hogy a visszavásárolt üzletrészhez kapcsolódó tagsági jogok nem gyakorolhatók, a visszavásárolt saját részvények pedig nem biztosítanak részvényesi jogokat, így a szavazati arány számítás során az ezekre jutó szavazati jog levonásra kerül. A rájuk eső osztalékot az egyébként osztalékra jogosult tagok/részvényesek között kell felosztani.

Visszavásárlás forrása, visszavásárlási maximum

A saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása fedezetét a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében vagy a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménynek és a szabad eredménytartaléknak kell biztosítania úgy, hogy a lekötött tartalékkal, a pozitív értékelési tartalékkal, továbbá a saját részesedések visszavásárlási értékével csökkentett saját tőke ne csökkenjen a jegyzett tőke összege alá. A beszámoló adatait a fordulónapot követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A Ptk. visszavásárlási maximumot is rögzít a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása kapcsán: Kft. esetében a visszavásárolt üzletrész alapjául szolgáló törzsbetétek nem haladhatják meg a törzstőke 50%-át, Rt. esetében pedig csak az alaptőke 25%-áig lehetséges a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása.

Beszámolóban való bemutatás

Amennyiben a visszavásárlás megtörtént, az eredménytartalékból lekötött tartalékot kell képezni a visszavásárlási összegre, ami így osztalékfizetési korlátot is jelent. A visszavásárolt saját részvények és üzletrészek a mérlegben a forgóeszközökön belül az értékpapírok között kerülnek kimutatásra. A megszerzésükre vonatkozó adatokat (megszerzésük indokát, számukat, névértéküket, jegyzett tőkéhez viszonyított arányukat, a kifizetett ellenérték összegét) a társaság kiegészítő mellékletében külön be kell mutatni.

Egyéb szabályok a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása kapcsán

Alapítás, tőkeemelés során nem szerezhető meg saját részvény, alaptőke leszállítás esetén elsőként a saját részvényeket kell bevonni. Ahogy az egyszemélyes társaság sem szerezheti meg a saját üzletrészét, úgy az egyszemélyes Rt. sem szerezhet saját részvényeket.

Ha az Rt. törvénybe ütköző módon járt el a visszavásárlásnál, köteles a részvényeket azok megszerzésétől számított egy éven belül az alaptőke leszállításával bevonni. A visszavásárolt saját üzletrészt a vállalkozás egy éven belül köteles elidegeníteni, a tagoknak térítés nélkül átadni vagy bevonni, ezt követően a lekötött tartalék is visszavezetésre kerülhet.

Értékesítéskor az eladási ár és a könyv szerinti érték nyereségjellegű különbözetét a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, a veszteségjellegű különbözetet pedig a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni.

Bevonás esetén, a névértéknek megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni, a névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani.

A fentiekből látható, hogy a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása tekintetében számos dologra kell figyelniük a vállalkozásoknak. A döntés előtt mindenképpen célszerű tehát könyvelővel és jogásszal is egyeztetni, hogy minden szabályszerűen történjen. Forduljon hozzánk bizalommal, a WTS Klient számviteli tanácsadói szívesen segítenek Önnek is!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.