2021. április 6.

Hamarosan kötelező lesz a visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése

Érdemes időben elkezdeni a cégeknek a felkészülést

visszaélés-bejelentési rendszer

2021. december 17-éig kell implementálniuk a tagállamoknak saját nemzeti jogrendszerükbe azt az uniós irányelvet, amely bizonyos vállalkozásoknak kötelezővé teszi a visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását és működtetését. Az irányelvet EU 2019/1937 számon 2019. október 23-án hirdették ki.

Mi az a visszaélés-bejelentési rendszer?

A visszaélés-bejelentési rendszer vagy etikai forródrót a szervezet által kiépített és működtetett panaszbejelentési platform, amelyen a jogsértések jelezhetők. A legnépszerűbb bejelentési csatornák a telefonon, e-mailben kialakított forródrótok, illetve a web-alapú online bejelentési rendszerek.

Mi a visszaélés-bejelentési rendszer előnye?

 A visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása nem csupán kötelezettség, de a vállalatok elemi érdeke is. Segítségével ugyanis könnyebben felderíthetőek, illetve meg is előzhetőek a csalások, jelentősen mérsékelhető a visszaélések, károk mértéke és hatékonyabb lehet a szervezet működése.

A Csalásvizsgálók Nemzetközi Szövetségének (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) 125 ország több mint 2500 esetét megvizsgáló 2020-as nemzetközi kutatása szerint a vállalkozások éves árbevételüknek mintegy 5%-át veszítik el különböző, foglalkozás körében elkövetett csalások következtében. A csalások mintegy 43%-a visszaélés-bejelentési csatornán keresztül vált ismertté, a bejelentések mintegy fele alkalmazottaktól érkezett. A visszaélés-bejelentési rendszert működtető cégeknél a csalások által okozott károk átlagos értéke körülbelül feleakkora volt, mint a többinél, ráadásul annak elkövetésétől számítva jóval rövidebb idő alatt fel tudták tárni a csalást, mint azok a cégek, ahol nem volt visszaélés-bejelentési rendszer (18 helyett 12 hónap alatt). A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazása a tanulmány szerint akár többmillió forint megtakarítást hozhat havonta egy szervezetnek, mivel egy visszaélés-bejelentési rendszer léte egyrészt az elkövetőket is óvatosságra inti, másrészt a csalás-megelőzést és felderítést is egyértelműen hatékonyabbá és eredményesebbé teszi.

Mit tartalmaz az uniós irányelv?

Az EU 2019/1937 sz. irányelv egyértelműen meghatározza azokat a területeket és jogalanyokat, amelyekkel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozóan belső és külső bejelentési csatornát ki kell alakítani. Ezek a területek az uniós jogi aktusok hatálya alá tartozó jogsértések:

 • közbeszerzés
 • pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, pénzmosás és terrorizmus megelőzése
 • termékbiztonság és termékmegfelelőség
 • közlekedésbiztonság
 • környezetvédelem
 • sugárvédelem, nukleáris biztonság
 • élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét
 • közegészségügy
 • fogyasztóvédelem
 • magánélet és személyes adatok védelme, hálózati és információs rendszerek biztonsága
 • EUMSZ 325. cikkében említett jogsértések (csalás, Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések)
 • EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdésében említett belső piaccal kapcsolatos jogsértések (például a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértése), társasági adóra vonatkozó szabályok megsértése, illetve társasági adóra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok tárgyát vagy célját meghiúsító adóelőnyök szerzése

Az irányelvben megfogalmazott rendelkezéseket, annak 26. cikke szerint a nemzetállamoknak 2021. december 17-éig implementálniuk kell a saját joggyakorlatukba.

Első lépésben, 2021. december 17-étől a 250 főt elérő szervezeteknél lesz kötelező a visszaélés-bejelentési rendszerek alkalmazása, majd 2023. december 17-éig a legalább 50, de legfeljebb 249 munkavállalót foglalkoztató, magánszektorban működő jogalanyok tekintetében is hatályba kell léptetni azokat a jogszabályokat, amelyek a szervezetek számára előírják a bejelentési csatornák létrehozására vonatkozó kötelezettséget. Vagyis előbb-utóbb minden 50 vagy több munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés-bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie.

Az irányelv az azonosíthatatlan, vagyis anonim bejelentések kezelését is megengedi, de ennek részletes szabályozását a tagállamokra bízza.

Mi szabályozza jelenleg Magyarországon a visszaélés-bejelentéseket?

Magyarországon jelenleg a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szabályozza az állami- és közszféra jogalanyaira vonatkozóan a panaszok, közérdekű bejelentések, illetve a visszaélések bejelentését.

Köszönjük dr. Jasku Zsolt segítségét a cikk tartalmának összeállításában.

A fentiek alapján nem kétséges, hogy minden gazdasági szereplőnek, akár az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégeknek is elemi érdeke lehet a visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése. A rendszer kiépítése azonban nem kis időt és szakértelmet vesz igénybe. Érdemes ezért már most elkezdeni a felkészülést. A WTS Klient Business Automation üzletága készséggel áll ebben az Ön rendelkezésére, írjon nekünk most!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.