2022. június 13.

Jön az extraprofit adó!

Emelkedik a kiskereskedelmi adó és a cégautóadó is

extraprofit adó

A kormány által korábban már bejelentett, ún. extraprofit adó részletei 2022. június 4-én jelentek meg a Magyar Közlöny 2022/93. számában.  A 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet többek között új, mintegy nyolc gazdasági szektort érintő különadók bevezetését és más, meglévő adók – például a kiskereskedelmi adó vagy a gépjárműadó – emelését tartalmazza. Az adóintézkedések célja a költségvetés egyensúlyának helyreállítása és a felkészülés az elhúzódó orosz-ukrán háború következményeként várható világgazdasági válságra.

A kormányrendelet legtöbb pontja július 1-jétől lép életbe, és a 2022-es és a 2023-as adóévre vonatkozik.

Extraprofit adó a pénzügyi szektornak

Az államháztartás egyensúlyát megőrző különadók között szerepel az új bankadó. A hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat terhelő extraprofit adó a már évek óta meglévő ágazati különadó mellett, új kötelezettség az érintett adóalanyoknak. Az extraprofit adó alapja az adóévet megelőző adóévi beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel, pontosabban a bankok esetében a kamateredmény és a díj- és jutalékeredmény. Mértéke 2022-ben 10%, amit két egyenlő részletben, október 10-ig és december 10-ig kell megfizetni, 2023-ban pedig 8%, amit három egyenlő részletben június 10-ig, október 10-ig és december 10-ig kell megfizetni.

A biztosítók is kaptak új pótadót a 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra. A biztosítókra vonatkozó extraprofit adó alapja a biztosítási díjbevétel lesz, mértéke pedig sávos, és attól is függ, hogy életbiztosításról vagy az eddig is megadóztatott cascoról, vagyon- és felelősségbiztosításról, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról van-e szó. A biztosítónak 2022. november 30-ig, illetve 2023. május 31-ig kell a pótadóelőleget megállapítania, megfizetnie és bevallania. Az adó bevallási és befizetési határideje 2023. január 31., illetve 2024. január 31. Ha a megfizetett pótadóelőleg összege több, mint a pótadó bevallott összege, a különbözetet az adóalany a pótadóbevallás benyújtásának napjától igényelheti vissza.

A rendelet kiterjeszti a tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget az értékpapír-vásárlásra is (eladásra nem), a tranzakciós illeték felső határát pedig 6000 forintról 10 000 forintra emeli. Az illeték marad 0,3%, de ezentúl kiterjed a határon átnyúló szolgáltatásokat végző pénzügyi szolgáltatókra is.

A légitársaságok hozzájárulása

A légi személyszállítást terhelő extraprofit adó alanya a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet lesz, az adó alapja pedig a belföldről induló utasok száma, a tranzit utasokat kivéve. Az Európába (pontosabban Albániába, Andorrába, Bosznia-Hercegovinába, Észak-Macedóniába, Izlandra, Koszovóba, Liechtensteinbe, Moldovába, Monacoba, Montenegróba, Nagy-Britanniába, Írországba, Norvégiába, San Marinoba, Svájcba, Szerbiába, Ukrajnába és az Európai Unióba) utazók esetében utasonként 3900 forintot, az Európán kívülre utazók esetében pedig utasonként 9750 forintot kell majd fizetni az adózónak.

Gyógyszeradó

A kormányrendelet alapján 2022-ben és 2023-ban a gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének jogosultját vagy meghatározott esetben a forgalmazóját is extraprofit adó terheli. Az új adóteher a 10 000 forintot meghaladó termelői áras gyógyszerekre vonatkozik, ezek után a jelenlegi 20% helyett 28%-ot kell fizetni. A 10 000 forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén marad a 20%-os befizetési kötelezettség. Az új adómértéket először a 2022. július 20-ig esedékes befizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

Energetikai különadók

A kormányrendelet a kőolajtermék-előállítókra új, 25%-os extraprofit adó kivetését írja elő, továbbá rögzíti, hogy a hatályos Távhő. törvénytől eltérően a 2022-es és a 2023-as adóévre a feldolgozóipari gyártó is az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül. Ez gyakorlatilag a bioetanol gyártókat, a keményítő- és keményítőtermék gyártókat, valamint a napraforgóolaj gyártókat jelenti, akiknek a 2022. adóévre fizetendő adóelőlegüket szeptember 20-ig kell bevallaniuk, és havonta egyenlő részletekben megfizetni minden hónap 20. napjáig. A 2023. adóévre fizetendő adóelőleget 2023. január 20-ig kell bevallani, és szintén havonta egyenlő részletekben megfizetni minden hónap 20. napjáig.

Távközlési pótadó

A távközlési vállalatokat érintő extraprofit adó mértéke is sávos lesz, az adott évi nettó árbevétel:

  • 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%,
  • 1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
  • 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,
  • 100 milliárd forintot meghaladó része után pedig 7%.

A távközlési pótadót a 2022. július 1-jét magában foglaló adóévre és a 2023-ban kezdődő adóévre az adott adóévet követő év 5. hónapjának utolsó napjáig kell megállapítani, befizetni és bevallani. A távközlési vállalatokra is vonatkozik az adóelőleg-fizetési kötelezettség: 2022. november 30-ig a 2021-ben kezdődő adóévben elért nettó árbevétel alapján, a 2023-ban kezdődő adóév 5. hónapjának utolsó napjáig pedig a 2022-re megállapított pótadóval egyező összegű pótadóelőleget kell megfizetni és bevallani. 

A kiskereskedelmi különadó változásai

Idén nem növekednek a kiskereskedelmi különadó februárban már megemelt, sávosan progresszív mértékei, ugyanakkor az alanyainak kiskereskedelmi pótadó címén az eredeti idén fizetendő adótehernek még a 80%-át be kell fizetniük. 2023-ban viszont már emelkedik az adó mértéke. Az adókulcs eszerint az adóalap:

  • 500 millió forintot meg nem haladó része után marad 0%,
  • 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%ról 0,15%-ra emelkedik,
  • 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%-ról 1%-ra nő,
  • 100 milliárd forintot meghaladó része után pedig a mostani 2,7% helyett 4,1% lesz.
Cégautóadó

Az egyes szektorokat érintő különadók mellett a kormányrendelet módosítja a gépjárműadóról szóló törvényt is. Eszerint 2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó havi mértéke közel megduplázódik. (Ennek részleteiről hamarosan külön cikkben számolunk be.)

Reklámadó

A rendelet ugyan nem tartalmaz erre vonatkozó paragrafust, a többi adóintézkedés bejelentésével egyidőben a kormány a reklámadó visszaállítását is előrevetítette. A reklámadó 2023. január 1-jétől tér vissza, kulcsa az eddigi információk szerint az adóalap 100 millió forint feletti része után 0%-ról 7,5%-ra emelkedik.

Cikkünkben csak a legfontosabbakat emeltük ki a június 4-ei extraprofit adó rendeletből. Ha ezekkel vagy akár az itt nem részletezett szabályváltozásokkal – mint a bányajáradék, az egyszerűsített foglalkoztatás, jövedéki adó vagy a népegészségügyi termékadó változásai – kapcsolatban kérdése merülne fel, a WTS Klient adótanácsadó csapata mindig készséggel áll ügyfelei rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.