2023. július 6.

EPR rendelet: utolsó pillanatos módosítások

Két nappal a hatályba lépés előtt változtak a szabályok

EPR rendelet

Március 14-én, több hónapos várakozás után jelent meg Magyarországon az EPR rendelet, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. kormányrendelet. Az EPR rendelet alapján az érintett vállalkozások többsége végre elvégezte a szükséges regisztrációt a MOHU-nál és az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál, azt követően kialakította a körforgásos termékekkel kapcsolatos nyilvántartását, illetve felkészítette a számlázó programját a számlazáradékok feltüntetésére, és június vége felé úgy érezhette, hogy egy kicsit megpihenhet. 

Június utolsó forró napjaiban azonban jött a hideg zuhany. Június 29-én, két nappal a hatályba lépés előtt a 276/2023. (VI. 29.) kormányrendelet ugyanis számos helyen módosította a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek, így többek között az EPR rendelet szabályait. Az alábbiakban az EPR rendelet fontosabb változtatásait foglaljuk össze, amelyekről fontos tudni, hogy július 1-jével már hatályba is léptek. Az érintetteknek tehát mielőbb meg kell vizsgálniuk, hogy az esetleges változások milyen hatással lesznek az üzletmenetükre. 

A csomagolásokat érintő fontosabb változások 

Az EPR rendelet legfrissebb módosításai szerint a fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás után a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli a csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítő helyett.

Újrahasználható csomagolásokat érintő változások 

Az új módosításoknak köszönhetően július 1-jétől bekerült a EPR rendelet szövegébe egy, a termékdíjas szabályozáshoz hasonló és az érintettek számára kedvező lehetőség. Eszerint a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől nem minősül saját célú felhasználásnak, és így EPR kötelezettséget sem keletkeztet, ha az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan külföldre visszaszállításra kerül. A jogalkotó pontosította azt is, hogy a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

A módosítások pontosítják azt is, hogy a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott újrahasználható csomagolás végleges elválasztásánál az újrahasználható csomagolás alatt a jogalkotó az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett csomagolást érti.

Az újrahasználható csomagolószerek kapcsán a gyártókra nézve szintén kedvező módosítás, hogy – az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével – nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került. 

Szerződéses átvállalással kapcsolatos módosítások 

A szerződéses átvállalás lehetőségével július 1-jétől nemcsak a gépjárműgyártók, hanem a mezőgazdasági termelői szerveződések is élhetnek. Az EU-s szabályok szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés vállalhatja át az EPR kötelezettséget. Az EPR rendelet korábbi előírásaihoz képest július 1-jével módosul a jogszabályban az átvállalási szerződés minimális adattartalma.

További változás az EPR rendelet korábbi előírásaihoz képest, hogy szerződéses átvállalás esetén a gépjármű gyártója díjátalány fizetésre jogosult, amelyre vonatkozó választását a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

Készletre vétel: új szabály az EPR rendeletben 

Vélhetően a termékdíjas szabályozással való összhang megteremtése miatt egészült ki az EPR rendelet a készletre vétel lehetőségével is. Eszerint a gyártó jogosult a nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni, de ezt a választását a tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg. 

Adatszolgáltatás utólagos módosítása 

Az EPR rendelet korábbi szövegezése az adatszolgáltatás módosítására viszonylag rövid időt adott az érintetteknek. A módosításra ugyanis a koncessziós társaság által az EPR díjról kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül volt lehetőség. Ez a határidő most némileg kitolódik: az új szabályozás értelmében a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja.

Változás a számlazáradékolásnál 

Az EPR rendelet utolsó pillanatos módosításainak köszönhetően azok a kötelezettek, akik körforgásos terméket kiskereskedelmi értékesítés keretében hoznak belföldön forgalomba, mentesülnek a számlazáradékolási kötelezettség alól.

Nyilatkozatadással való mentesülés 

A módosítások következtében az EPR rendelet idevonatkozó része pontosításra került, mivel a korábbi szövegezést úgy lehetett érteni, hogy nyilatkozatadásnál a vevőnek kell kiszállítania a körforgásos termék legalább 60%-át külföldre. Az új szabályozás szerint nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább 60%-át önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítják. Módosult az is, hogy a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható a jövőben és nem szükséges az igazoláshoz számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat.

Az EPR rendelet egyéb változásai 

Jó tudni, hogy a módosítások következtében az EPR rendelet bizonyos mellékletei is megváltozott tartalommal léptek hatályba július 1-jével. Így többek között megváltozott bizonyos körforgásos termékek KF kódja, valamint a nyilvántartások minimális adattartalmára vonatkozó rész is. 

Az EPR rendelet utolsó pillanatos módosításai hatással lehetnek a legtöbb gazdasági szereplők működésére, ezért fontosnak tartjuk, hogy az érintett vállalkozások a következő lépésként áttekintsék a folyamataikat, és megvizsgálják a módosítások folyamataikra gyakorolt hatásait. Ha szakértő segítségére lenne szüksége ebben, forduljon bizalommal hozzánk!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.