2017. június 27.

Adótörvények 2018

Az Országgyűlés 2017. június 13-án elfogadta a 2018. évre vonatkozó adócsomagot. Véleményünk szerint ügyfeleinket illetően a legfontosabb változás a tervezethez képest (melynek tartalmáról korábbi hírlevelünkben már tájékoztatást adtunk), hogy egy jogtechnikai pontosítás eredményeként nyilvánvalóvá vált: az áfaregisztrált külföldi társaságok nem lesznek kötelesek bejelenteni a külföldi pénzintézeteknél lévő számláikat (ennek érdekében levélben fordultunk javaslattal a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékességeihez, és a jelek szerint erőfeszítéseinket siker koronázta). Az adótörvények 2018 elfogadásával egyértelművé vált továbbá az is, hogy a számlázó programok online adatszolgáltatási kötelezettsége, egy tesztidőszak után, csak 2018. júliustól kerül bevezetésre. Az alábbiakban szemelvényszerűen jelöltük a legfontosabb elfogadott változásokat.

Adózás rendjéről szóló törvény
 • Számlázó programok online „bekötése” elhalasztva. 2018.  július 1. napján lépnek hatályba az adózás rendjéről szóló törvény azon rendelkezései, amelyek az ún. tételes áfa összesítő értékhatárának 1 millió forintról 100 ezer forintra történő csökkentését, valamint a számlázó programmal kibocsátott, 100 ezer forintot meghaladó áfa összeget tartalmazó számlák adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási kötelezettséget írják elő.

  Az online adatszolgáltatás sikerességének nagyon fontos előfeltétele, hogy a számlázó program adatexport funkciója működjön, és a vonatkozó jogszabályban felsorolt részletes adattartalmat foglalja magában. Szakértő csapatunk szívesen áll rendelkezésre a számlázó program ellenőrzésében.

 • Bejelentés szabályai – külföldi bankszámlaszám. Csak a cégbejegyzésre kötelezett adózókra szűkítik azt az új követelményt, miszerint a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül az adóhatóság felé be kell jelenteni a külföldi pénzintézetnél lévő összes számla számlaszámát, a pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját. Fontos változás az adótörvények 2018 esetében a tervezethez képest, hogy az áfaregisztrált adóalanyokra az elfogadott törvény értelmében már biztosan nem terjed ki ez a bejelentési kötelezettség.
 • Adófizetési biztosíték. Új jogintézmény az adóbiztosíték, amely az adózó adótartozása megfizetésének biztosítására szolgál bizonyos esetekben.
 • Székhelyszolgáltatók. Szeptember végéig az adóhatósághoz bejelentést kell tenniük azoknak a cégeknek is, akik 2017. január 1-jét megelőzően is a jelenlegi szolgáltatótól vettek igénybe székhelyszolgáltatást.
 • Súlyosítási tilalom alóli kivétel megvalósulása. Ha az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az erről készült jegyzőkönyv az egy éves időtartamon belül átadásra, postázásra kerül, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat, az alapeseti egyéves határidőn túl is, de legkésőbb 18 hónapon belül születhet meg.
 • Nulla nettó adótartozás a kedvezményes eljárások engedélyezése érdekében. Az adózó számára az adóhatóság (a fizetési könnyítést és az adómérséklést kivéve) az adókötelezettség teljesítése tekintetében az általános szabályoktól eltérő, kedvező eltérést akkor engedélyezhet, ha a kérelem benyújtásának napján az adózó nem rendelkezik nettó adótartozással.
 • A késedelmi pótlékra vonatkozó, korábbi hírlevelünkben szereplő egyszerűsítés-tervezet elemei nem kerültek bele a végleges törvényszövegbe.
Személyi jövedelemadó
 • Mobilitási célú lakhatási támogatás adómentesen adható összegének emelése. A törvény jelentősen emeli a jelenleg adómentesen adható összegeket.
 • Fizető-vendéglátó tevékenység (AirBnb). Az adótörvények 2018 végleges formájában elfogadásra került a lakásukat vagy üdülőjüket rendszeresen rövidtávra kiadók örömére, hogy akkor is választható lesz a kedvező tételes átalányadózás szabálya, ha a jelenlegi egy helyett legfeljebb három ingatlanban nyújtanak ilyen szolgáltatást a tevékenységet végzők.
Társasági adó
 • Bejelentett részesedés. Kiemelésre került a törvényből a 10%-os részesedési küszöb, így a megszerzett részesedés mértékétől függetlenül alkalmazhatóvá válik a részesedés bejelentése és a bejelentett részesedéshez kapcsolódó társasági adóalap-kedvezmény.
 • Bérlakás építése a munkavállalók számára / Elektromos autó-töltőállomás létesítése. Bizonyos feltételekkel csökkentheti az adóalapot a munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke a beruházás befejezésének adóévében, illetve elektromos töltőállomás létesítése esetén korlátozással szintén a beruházás bekerülési értéke (vagy annak egy része).
 • Start-up vállalkozások. A korai fázisú vállalkozások meghatározásánál kikerült a jogszabályból az a megkötés, hogy a vállalkozás egyik alkalmazottjának kutató-fejlesztőnek kell lennie.
 • Ellenőrzött külföldi társaságból származó jövedelem. Az ellenőrzött külföldi társaságból származó, 2017. január 18-át megelőző időszaki jövedelmek tekintetében az adózó bizonyos feltételek mellett (utoljára a 2018. december 31-én végződő adóévére) választhatja, hogy a 2017. január 17-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza. 
Egészségügyi hozzájárulás
 • Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem. A várakozásoknak megfelelően eltörlésre került az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Általános forgalmi adó
 • Internet szolgáltatások, a hal valamint a sertés vágási melléktermékek kedvezményes áfája. Ahogy sejthető volt, az internet-hozzáférési szolgáltatások áfája 18 %-ról, valamint az emberi fogyasztásra alkalmas hal (kivéve a cápahús) áfája 27%-ról 5%-ra csökken 2018-tól. Az elfogadott törvény kiterjesztette a kedvezményes kulcsot a házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékére és belsőségére is.
Jövedéki adó
 • Könnyebben áttekinthető eljárási szabályok. A jövedéki törvény általános eljárásjogi háttérjogszabálya 2018-tól – a tervezetben szerepelteknek megfelelően – az adózás rendjéről szóló törvény lesz.
 • Fedezetigazolás. Elfogadásra került az a rendelkezés is, mely szerint fedezetigazolás is nyújtható majd pénzügyi biztosítékként.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK:

2018. július 1-jétől online számlázás

Adóváltozások 2018

A cikket is tartalmazó newsflash PDF-formátumban innen tölthető le:
Newsflash 2017.06.27. (PDF)

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.