2018. június 5.

Az adólevonási jog és az adó visszatérítéséhez való jog keletkezése

Az Európai Unió Bíróságának növekvő aktivitása egyre inkább befolyásolja a cégek határokon átnyúló üzleti tevékenységeit és ezek adózási vonatkozásait. Nemrég számoltunk be például a láncügyletek adójogi megítélését befolyásoló Európai Bírósági ítéletről a C 628/16. sz. ügyben, korábban pedig közelről megvizsgáltunk egy, a lízing áfa-beli megítélésével, valamint egy, a fordított áfával kapcsolatos döntést. Most egy olyan ítéletet veszünk górcső alá, amely az adólevonási jog és az adó visszatérítéséhez való jog keletkezését taglalja. 

6 év után jöttek rá, hogy eljárásuk helytelen

Az Európai Unió Bírósága 2018. március 21-én hozta nyilvánosságra ítéletét a C‑533/16. sz. ügyben, vagyis a Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2016. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem ügyében. A vizsgált esetben 2004 és 2010 között a Hella cégcsoportba tartozó társaságok (Hella társaságok) szlovák teljesítési hellyel, személygépkocsik világítóberendezéseinek gyártásához szükséges öntőformákat értékesítettek a Volkswagen AG német társaság részére.

A számlákon a Hella társaságok nem számítottak fel áfát, mivel úgy vélték, hogy nem termékértékesítésről, hanem áfamentes „pénzügyi ellentételezésről” van szó. Azonban 2010‑ben rájöttek, hogy eljárásuk helytelen, ezért a Volkswagen által fizetendő áfát tartalmazó számlákat állítottak ki, valamint javító áfabevallásokat nyújtottak be a 2004 és 2010 közötti összes év tekintetében, az adót pedig megfizették a szlovák államnak.

Elévült az adó visszatérítéséhez való jog?

A Volkswagen az ezen értékesítések tekintetében felszámított adó visszatérítése iránti kérelmet nyújtott be a szlovák adóhatósághoz. A szlovák adóhatóság részben helyt adott a Volkswagen kérelmének, és elrendelte a 2007 és 2010 között teljesült termékértékesítések tekintetében az adó visszatérítését. A 2004 és 2006 közötti időszakra vonatkozó teljesítésekkel kapcsolatban felszámított adó visszatérítését azonban megtagadta, arra hivatkozva, hogy az adó visszatérítéséhez való jog a termékek értékesítésének időpontjában keletkezett, tehát akkor, amikor az adófizetési kötelezettség.

Ily módon az adó visszatérítéséhez való jog a 2004 és 2006 közötti időszak tekintetében már a visszatérítés iránti kérelem benyújtásának időpontjában megszűnt (praktikusan elévültek ezek az időszakok). Az ügy Szlovákiában egészen a legfelsőbb bíróságig jutott, a legfelsőbb bíróság pedig az Európai Unió Bíróságához fordult jogértelmezésért.

Az uniós joggal ellentétes tagállami szabályozás

A Bíróság ítélete alapján az uniós joggal ellentétes az a tagállami szabályozás, amely szerint az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között az adó visszatérítéséhez való jog megtagadása azon indokból történik, hogy az ezen jog gyakorlásának előírt jogvesztő határidejének számítása a termékértékesítés időpontjában kezdődött és a visszatérítés iránti kérelem benyújtását megelőzően járt le.

A Bíróság szerint az adólevonásra jogosító anyagi és alaki feltételek teljesítése után lehet kérni adóvisszatérítést, azaz nem elég, hogy a teljesítés végbement, a számlával is rendelkezni kell az áfalevonáshoz.

Magyarországon 2016. január 1-jén lépett hatályba egy jelentős módosítás az előzetesen felszámított áfa levonását illetően, amelyet az adózóknak 2018-tól kell a gyakorlatban is alkalmazniuk.

Amennyiben kérdése van az adó levonásával kapcsolatban vagy az adó visszatérítéséhez való jog alkalmazását illetően, a WTS Klient általános forgalmi adó tanácsadói készséggel állnak rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.