2018. július 18.

Várható számviteli változások 2019-től

Az Országgyűlésnek T/625. számon benyújtott, elsősorban adózást érintő törvényjavaslat-csomag tartalmaz számviteli szabályozást érintő változásokat is. Szeretnénk a 2019-től várható számviteli változások közül felhívni azokra a javaslatokra a figyelmet, amelyek véleményünk szerint szélesebb körben tarthatnak számot érdeklődésre.

Számviteli változások a támogatási bevételek elszámolásában

A 2019-től érvénybe lépő, a számviteli törvényt módosító törvényjavaslatok szerint várható számviteli változások egyike a támogatási bevételek elszámolásában lesz. Lehetővé válik, hogy az összemérés elvének eleget téve egy időszakban lehessen kimutatni a támogatási bevételt az elszámolt költséggel, ha bizonyíthatóan be fog folyni a támogatás. Ez a törvényváltozás mind közgazdasági szempontból, mind pedig az általános számviteli elvekre való tekintettel is következetesebb lenne, mint az aktuális szabályozás, amely a bevétel elszámolását vagy a támogatás pénzügyi rendezéséhez, vagy a támogatásnak a támogató szervvel történt elszámolásához köti.

Nagyon gyakran a számtalan, inkább adminisztratív jellegű hiánypótlás miatt, nem egy időszakban mutatható ki a támogatási bevétel és a támogatott költség, ami az egyes üzleti évek összehasonlíthatóságát jelentősen torzítja, elsősorban a költségek ellentételezésére kapott támogatások esetén. Ezért a fenti javaslat egy üdvözlendő hír mindazon társaságok számára, melyeknél jelentős összegeket képviselnek a támogatási bevételek – ezeken belül is a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatások –, mint például a K+ F tevékenységet folytató cégeknél.

Goodwill elszámolása átalakulás során

A hatályos magyar szabályozás szerint a részedéseket megvásárlásukkor vételáron kell a könyvekben szerepeltetni. Amennyiben a részesedés megvásárlásakor a jövőbeni jövedelemtermelő képessége alapján azonosításra került, hogy a céltársaság vételára jelentős üzleti vagy cégértéket tartalmaz, a törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy egy későbbi beolvadás vagy összeolvadás esetén az üzleti vagy cégérték (továbbiakban: goodwill) kimutatásra kerüljön.

Ennek feltétele a jövőbeni jövedelemtermelő képesség vizsgálatán túl, hogy a goodwill a jövőben várhatóan megtérül, illetve a beolvadó társaság él a vagyonértékelés lehetőségével.

A 2019-es számviteli változások közül ez a törvényjavaslat is méltánylandó, mert a változtatást a beolvadások és összeolvadások során kivezetésre kerülő részesedések magas tőkeveszteségének mérséklésével indokolták. Ismeretes, hogy a jelen szabályozás szerint goodwill már csak üzletág vásárlása esetén mutatható ki. Véleményünk szerint a beolvadás és összeolvadás kapcsán a fentiek szerint kimutatható goodwill tartalmilag megegyezik egy üzletág megszerzése kapcsán kimutatott goodwill-lel, hiszen a vásárolt részesedés beolvasztása valójában felfogható egy üzletágként történő integrációként is. Jelen módosítást már a törvény hatálybalépését követően induló átalakulásokra is alkalmazni lehetne.

Számviteli változások a vagyoni értékű jogok apportálásában

A gazdasági társaság tulajdonosa által bevitt vagyontárgyaknak a tulajdonos társaságnál nyilvántartott értéke és a létesítő okiratban meghatározott apport ellenértéke eltérhet. Ezen két érték különbözetét számolhatja el a tulajdonos társaság egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként. 2019-től ez a szabályozás már a vagyoni értékű jogok apportálására is alkalmazandó, hasonlóan az egyéb apportálandó vagyontárgyakhoz.

Amennyiben a 2019-től várható számviteli változások közül bármelyik részletesebben érdekli, vagy tudni szeretné, hogyan érinti az Ön cégét, keresse meg bizalommal pénzügyi tanácsadás üzletágunk szakértőit!

 

Szeles Szabolcs

pénzügyi tanácsadás igazgató

Tel: +3618873723

szabolcs.szeles@wtsklient.hu

Az összefoglaló PDF-formátumban innen tölthető le:
WTS Klient Newsflash 2018.07.18. – Számviteli változások 2019-től

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.