2020. december 4.

A kisadózó vállalkozások ügyleteinek új 40%-os adóterhe

Mikor és melyik fél köteles megfizetni az új adót?

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról jelenleg ismert, 2021. január 1-jétől hatályba lépő módosítása jelentősen megemeli a kisadózó vállalkozások (katások) vagy megbízóik adóterheit.

A változás lényege, hogy attól függően, hogy kik a szerződő felek és milyen értékű ügyletekről van szó, 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség merülhet fel. Mindez az ügyletek árszínvonalának emelkedésével járhat, de ahhoz, hogy az ügylet tényleges árát kalkulálni lehessen, érdemes tisztában lenni azzal, hogy mikor és melyik fél – a kisadózó vállalkozás vagy a megbízó – fizeti az adót, és ennek megfelelően módosítani a szerződéseket. 

Kit terhel a kisadózó vállalkozások ügyleteinek új adója? 

A kisadózó vállalkozás és vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló felek közötti ügyletek minden forintja után 40% adófizetési kötelezettség merül fel. Nem kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében ugyanazon megbízótól kapott, az év elejétől összesítve 3 millió forint bevételt meghaladó összeg után merül fel a 40% adófizetési kötelezettség.

Hogy ki az adófizetésre kötelezett és mekkora az adóteher, az attól függ, hogy a megbízó az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) szerinti kifizető-e vagy külföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet. Előbbi esetben ugyanis a megbízók kötelesek fizetni a szóban forgó 40% adót, utóbbi esetben pedig a kisadózó vállalkozások.

Nem változott, hogy a kisadózó vállalkozások bevételüknek naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó rész után 40%-os mértékű adót fizetnek. Változás, hogy a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló felek közötti ügyletek, illetve a 3 millió forint bevételt meghaladó ügyletek alapján felmerülő 40%-os adófizetési kötelezettség adóalapját a 12 millió forintos értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Pontosítások az új adómódosító csomagban

A parlament által 2020. november 17-én elfogadott 2021-es adócsomag kiegyenlítő szorzót iktat be a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló külföldi jogi személytől származó bevétel, illetve a külföldi kifizetőtől származó 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a 40%-os mértékű adó nem a kifizetőt, hanem a kisadózó vállalkozást terheli. Az adó alapja ilyenkor nem a 3 millió forintot meghaladó bevételrész egésze (illetve kapcsolt vállalkozások esetében nem a teljes bevétel), hanem annak 71,42%-a. Ez a gyakorlatban az adóalapot képező bevételre vetítve 28,568%-os kulcsot jelent.

A 28,568%-os kulcs azért éppen ennyi, mert 40%-os áremelésnél ugyanakkora adót fizet az adó fizetésére kötelezett katás vállalkozó, mint a belföldi kifizető áremelés nélkül. Vagyis – egy példán keresztül szemléltetve –, ha jövőre egy belföldi kifizetőnek 100 forintot számláz a kisadózó vállalkozás, ez a belföldi kifizetőnek 140 forintba kerül, mert a 40 forint adó a kifizetőt terheli. A kisadózó vállalkozásnál 100 forint marad. A külföldi vállalkozásnak 40%-os áremeléssel 140 forintot számláz a kisadózó vállalkozás, és ennek 28,568%-át, azaz 40 forint adót fizet be a NAV-nak. A kisadózó vállalkozásnál ebben az esetben is 100 forint marad.

Az új 40%-os adó megfizetésének és bevallásának határideje 

Ha a kisadózó vállalkozás az adófizetésre kötelezett, akkor az új adót az adóköteles bevétel megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig kell az adóalapot képező bevétel 71,42%-ának megfelelő adóalapra megfizetnie és az adóévet követő év február 25-éig bevallania.

Ha a megbízó az adófizetésre kötelezett, akkor az adót az adóköteles bevétel juttatása hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és bevallania. Valamint a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatnia kell a kisadózó vállalkozást a 40%-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről. Ezeken túl a kisadózó vállalkozások és megbízóik is további adatszolgáltatásra kötelezettek.

A kisadózó vállalkozások írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

2021. január 1-jétől a magánszemély csak egyetlen jogviszonyában jelenthető be kisadózóként. Ha ennél több jogviszonya volt, a többit a NAV megszünteti.

A kisadózó vállalkozások a szerződés megkötésekor kötelesek írásban tájékoztatni megbízójukat arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősülnek. A kisadózó vállalkozások kötelesek továbbá a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – tájékoztatni a velük szerződéses jogviszonyban álló megbízót arról is, ha kisadózó vállalkozási jogállásuk megszűnik vagy újrakeletkezik. A kisadózó vállalkozásoknak 2021. január 15-éig kell teljesíteniük a tájékoztatási kötelezettségüket a 2021 előtt létesített szerződések tekintetében.

A kisadózók vállalkozások új, 40%-os adója – beszállítóikkal kötött szerződéseik révén – számos nagy- és középvállalatot is érinthet. A fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel kötött ügyletek esetében különösen érdemes előzetesen adószakértőkkel, jogászokkal, számviteli tanácsadókkal konzultálni. A WTS Klient szakértői mindegyik területen szívesen segítenek az új 40%-os adóval kapcsolatos kötelezettségek áttekintésében. Forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.