2022. június 14.

Elmaradt a kötelező könyvvizsgálat? Íme a következményei!

Akár a cég adószámát is törölhetik

elmaradt a kötelező könyvvizsgálat

Május 31. után a könyvelők és vállalkozások jelentős része fellélegezhet, hiszen a normál üzleti éves vállalkozások beadták éves adóbevallásaikat és közzétették beszámolóikat. De mi történik akkor, ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, és a beszámoló könyvvizsgálói jelentés nélkül került közzétételre? Milyen következményei vannak ennek a mulasztásnak és ami a legfontosabb: hogyan tudja ezt a mulasztását a társaság pótolni?

Kire vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat?

Korábbi cikkeinkben (többek között itt és itt) már írtunk arról, hogy kire vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat. Ezt röviden most összefoglalva, a könyvvizsgálati kötelezettséget elsősorban a számviteli törvény írja elő. Egyik oldalról értékhatár túllépéshez köti, vagyis, ha egy vállalkozás nettó árbevétele az adott üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a 300 millió forintot, az átlagosan foglalkoztatottak létszáma pedig ugyanebben a két évben nem haladta meg az 50 főt, akkor a könyvvizsgálat nem kötelező. Másik oldalról a vállalkozás formája, tevékenysége és további szempontok határozzák meg a kötelező könyvvizsgálat kritériumait. 

Utóbbi csoportba beletartoznak például a konszolidálásba bevont magyar vállalkozások is, függetlenül attól, hogy melyik országban van a konszolidáció és hogy a vállalkozás egyedi számai elérik-e a fenti határértékeket vagy sem.

Hogyan derülhet ki, hogy elmaradt a kötelező könyvvizsgálat?

Minden vállalkozás, akinek beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettsége van, ezen kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. Ennek során a cégkapu-megbízott vagy meghatalmazott ügykezelő az Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszeren (OBR) keresztül megküldi a beszámolót az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Céginformációs Szolgálat) részére.

A Céginformációs Szolgálatnál közzétett beszámolók adatai nyilvánosak, bárki által elérhetőek. Az innen származó információk alapján az adóhatóság, a cégbíróság és például a Magyar Könyvvizsgálói Kamara is tudomást szerez a vállalkozás adatairól, annak formájáról, tevékenységéről és többek között a kötelező könyvvizsgálati kötelezettséget megalapozó értékhatárok esetleges túllépéséről az adott üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában.

Ha egy vállalkozás egyedi számai nem érik el a fent említett értékhatárokat, viszont konszolidálásba vonják külföldön vagy Magyarországon, akkor a magyar vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett. A konszolidálás tényének kiderítése azonban külső szereplőnek már egy hosszadalmasabb folyamat.

Mi a teendő, ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat?

Ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, azt mielőbb pótolni kell. A könyvvizsgálót meg kell választani legalább egy évre, és megbízási szerződést kell kötni vele. Az állandó könyvvizsgáló a magyar könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot végzi. A társaság cégjogi iratait is módosítani kell a megválasztott könyvvizsgáló személyével, és a cégbíróságon is be kell jelenteni, hogy ki a könyvvizsgáló. A cégjegyzék adataiban az az információ nem kerül bejegyzésre, hogy mely üzleti évek beszámolóinak könyvvizsgálatára vonatkozik a megbízás, ez a megbízási szerződésben kerül lefektetésre.

A már közzétett beszámolót utólag cserélni, javítani nem lehet. Bizonyos esetekben passziválásra van lehetőség a közzétételtől számított egy éven belül, de  a kötelező könyvvizsgálat elmaradása miatt a beszámoló nem passziválható. A már közzétett beszámolóhoz nem lehet csatolmányt hozzáadni, és a független könyvvizsgálói jelentés, mint kötelező melléklet utólagos feltöltésére sincs lehetőség, ha ezt a társaság elmulasztotta.

Az előző évi könyvvizsgálat elmulasztásának tényét az adott év – már könyvvizsgálói jelentéssel rendelkező – beszámolójában lehet megemlíteni.

Kinek a felelőssége, hogy a könyvvizsgálati kötelezettségének a vállalkozás eleget tegyen?

A vállalkozás legfőbb szervén belül a tagok együttes kötelezettsége annak biztosítása, hogy a beszámoló összeállítása és nyilvánosságra hozatala a törvény előírásainak megfelelően történjen.

Milyen jogkövetkezményei lehetnek, ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat?

Kötelező könyvvizsgálat esetén a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségnek csak a könyvvizsgálói jelentéssel együtt lehet eleget tenni. Ennek hiányában alappal merül fel a beszámolóra vonatkozó letétbehelyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása.

Kötelező könyvvizsgálatnál a független könyvvizsgálói jelentés letétbe helyezésének és közzétételének elmulasztása esetén a cégtörvény 74. § (1) bekezdésének d) pontja alapján törvényességi eljárásnak, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 227. §-a szerint adóhatósági intézkedés megtételének – többek között adószám törlésének – lehet helye.

A fentieken túlmenően az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki, a számviteli szabályok megsértéséért való felelősségre pedig a Polgári Törvénykönyv általános felelősségi szabályait kell alkalmazni.

Összességében tehát elmondható, hogy ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, azt mielőbb pótolni kell. Azzal is számolni kell, hogy a könyvvizsgáló nem csupán az adott évet, hanem esetleg az előző üzleti évet is át szeretné nézni, hogy az adott év nyitó adatait megfelelően alátámasztottnak tudja tekinteni. Ez időt és költséget jelent a vállalkozásnak, de talán még így is kifizetődőbb, mint a mulasztási bírság és az egyéb jogkövetkezmények.

Ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, annak jogkövetkezményei – mint a mulasztási bírság vagy az adószám törlése – alól még mentesülhet a kötelezettségét elmulasztott vállalkozás is, amennyiben a vezetés időben megteszi a szükséges lépéseket. A WTS Klient könyvelő szakemberei a cég közel 25 éves működése alatt megszámlálhatatlan beszámoló elkészítésében és közzétételében segédkeztek, és rendkívüli tapasztalatuk van a könyvvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségek terén is. Ha kérdése van ebben a témában, vagy szeretné ránk bízni cégének könyvelését, forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.