2022. augusztus 23.

Külföldi áfa visszaigénylés: fontos határidő közeleg!

Másként kell eljárni az uniós és unión kívüli országok esetében

külföldi áfa

A Magyarországon letelepedett vállalkozásoknak 2022. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi áfa visszaigénylésére. Ez azt jelenti, hogy a cégek eddig az időpontig kérelmezhetik a 2021-es évben az Európai Unió másik tagállamában beszerzett termékeik és igénybe vett szolgáltatásaik, vagy az adott tagállamba irányuló termékimport után az érintett külföldi ország által felszámított általános forgalmi adó visszatérítését. A határidő jogvesztő, ezért a határidőt követően benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

Mi a külföldi áfa visszaigénylés lényege? 

A külföldi áfa visszaigénylésről akkor beszélünk, amikor Magyarországon letelepedett adóalanyok a külföldön igénybe vett szolgáltatásaikról, illetve a külföldön vásárolt termékeikről bizonyos esetekben nem áfamentes számlát kapnak, hanem a számlán helyi áfát számítanak fel (pl. szállásköltség, étkezés, taxiköltség, szerszámköltség áfavonzata). Ebben az esetben a magyar adóalanyoknak lehetőségük van a számlán felszámított külföldi áfa visszaigénylésére (olyan mértékben, amilyen mértékben a vásárolt terméket, illetve igénybe vett szolgáltatást az adóköteles gazdasági tevékenységükhöz használják fel). Ezen külföldi áfa visszaigénylése azonban nem a magyar áfabevallásban történik, hanem külön kérelem benyújtásával.

Mely országok esetében van lehetőség a helyi áfa visszaigénylésére? 

A magyar adóalanyok az Európai Unió tagállamai mellett az alábbi országok esetében kérelmezhetik (viszonossági alapon) a fentiekben említett, felszámított helyi adó visszatérítését: Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Szerbia, Törökország és a brexitet követően az Egyesült Királyság.

Hová és meddig kell benyújtani a kérelmeket?

Fontos megjegyezni, hogy amíg az Európai Unió tagállamaiból történő áfa-visszaigényléssel kapcsolatos kérelmeket a magyar adóhatósághoz kell elektronikus úton benyújtani (ELEKÁFA nyomtatvány – országonként külön kérelem benyújtása szükséges), aki azokat továbbítja a visszaigénylés helye szerinti illetékes adóhatóságnak, addig a viszonossági alapon működő kérelmeket közvetlenül az adott ország illetékes adóhatóságához kell benyújtani az ottani szabályok szerint.

Az Európai Unió tagállamaiból történő visszaigénylés esetén a kérelem benyújtásának határideje a visszatérítési időszakot követő év szeptember 30.

Az Európai Unión kívüli országokból történő visszaigénylés esetén a határidők eltérhetnek a szeptember 30-ai határidőtől.

Milyen feltételeknek kell megfelelni az Európai Unió tagállamaiból történő áfa-visszaigénylés esetén a magyar adóalanyoknak?

Alapvető feltétel a visszaigénylésnél, hogy az adóalanynak a visszatérítési időszakban a visszatérítés helye szerinti tagállamban ne legyen székhelye vagy olyan állandó telephelye, ahonnan gazdasági ügyletek lebonyolítására került sor. Székhely és állandó telephely hiányában a feltétel, hogy az adóalany lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a visszatérítési időszakban ne a visszatérítés szerinti tagállam területén legyen.

További feltétel, hogy a visszatérítési időszakban (néhány ügylettől eltekintve) az adóalany nem végzett olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amely a visszatérítés helye szerinti tagállam területén minősül teljesítettnek.

Hasznos információk a kérelmekkel kapcsolatosan 

Az Európai Unió tagállamaiban felszámított külföldi áfa visszaigénylésével kapcsolatosan a Tanács 2008/9/EK irányelve tartalmaz rendelkezéseket. Így többek között ez az irányelv rendelkezik a kérelmek tartalmáról is.

A fenti irányelv rendelkezéseit a tagállamok a nemzeti jogszabályaikba átültették, de a kérelmek és a csatolandó dokumentumok kapcsán az egyes tagállamok helyi szabályozása eltérő lehet (nem minden tagállam esetében szükséges a számlamásolat csatolása, amennyiben az adólap eléri vagy meghaladja az 1000 eurót vagy annak nemzeti pénznemben kifejezett értékét). Ebből adódóan a kérelmek benyújtása előtt mindenképpen javasolt a visszatérítés helye szerinti tagállam helyi szabályozását áttekinteni.

A kérelmekben megadott visszatérítési időszak nem lehet hosszabb egy naptári évnél és alapesetben nem lehet rövidebb három hónapnál. Ezekhez a kérelmekhez minimum visszatérítési összegek is kapcsolódnak. Az éves kérelemben a visszatérítési összeg nem lehet kevesebb 50 eurónál, a három hónapos kérelem esetében ez a határ 400 euró.

Kérelmek elbírálása 

A letelepedettség szerinti adóhatósághoz benyújtott kérelmeket az adóhatóság továbbítja a visszatérítés helye szerinti tagállam adóhatóságához, aki elektronikus úton visszajelez a kérelmezőnek a kérelem befogadásáról.

Ezt követően a visszatérítés helye szerinti tagállam adóhatóságának alapesetben négy hónap áll rendelkezésére, hogy a kérelmet elbírálja és döntést hozzon. Amennyiben a döntés meghozatalához további kiegészítő információkra vagy dokumentumokra van szükség, az adóhatóság hiánypótlás keretében bekéri azokat a kérelmezőtől. A hiánypótlásra nyitva álló határidő egy hónap, mely jellemzően nem hosszabbítható meg. Az adóhatóság két alkalommal kérhet kiegészítő dokumentumokat és információkat, ebben az esetben a kérelem adóhatósághoz történő beérkezésétől számított nyolc hónapon belül döntenie kell a kérelemről (határozathozatal). Az elfogadott összeg kérelmező részére történő kiutalására tíz munkanap áll rendelkezésre.

Cégünk szívesen segít külföldi áfa visszaigénylés benyújtásában és az azt követő eljárásban mind belföldi, mind külföldi visszaigénylési kérelmek esetében, illetve szívesen nyújtunk további tájékoztatást a részletszabályokkal kapcsolatban.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.