2022. december 14.

Ingatlan bérbeadása és telephely keletkezése

Melyik országban és milyen adó terheli az ingatlan bérbeadását?

ingatlan berbeadasa

Gyakran előfordul, hogy egy ingatlan bérbeadása több országot is érint, pontosabban, hogy egy társaság olyan ingatlant szeretne valamilyen módon hasznosítani, amelyik más országban fekszik, mint ahol a társaság a gazdasági tevékenységét folytatja. Ilyenkor a következő kérdések okozhatnak fejtörést:

  • Melyik országban kell adót fizetni a külföldön fekvő ingatlan hasznosításából származó jövedelem után?
  • Milyen adókötelezettségek merülnek fel?
  • Keletkezik-e a bérbeadó társaságnak telephelye abban az országban, ahol az ingatlan fekszik?

Cikkünkben ezekre a kérdésekre válaszolunk és bemutatjuk, mire érdemes figyelnie egy külföldi társaságnak, amennyiben tervei között szerepel egy Magyarországon fekvő ingatlan bérbeadása.

Áfa telephely ingatlan bérbeadása esetén

A gazdasági tevékenységtől eltérő országban fekvő ingatlan bérbeadása, hasznosítása nem feltétlenül keletkeztet áfa telephelyet a bérbeadónál.

Egy korábbi cikkünkben már részletesen ismertettük az állandó telephely definícióját a magyar áfatörvény és a HÉA-irányelv végrehajtási rendelete szerint. Ez előbbi alapján egy ingatlan hasznosítása miatt akkor keletkezik telephelye egy társaságnak az ingatlan fekvése szerinti államban, ha rendelkezik egy földrajzilag körülhatárolt hellyel, ahol helyhez kötötten huzamosabb ideig gazdasági tevékenységet folytat, és ahol a gazdasági tevékenység önálló folytatásához szükséges tárgyi és személyi feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak. A HÉA-irányelv végrehajtási rendelete szerint pedig akkor keletkezik állandó telephely, ha a szolgáltatásnyújtó az ingatlan fekvése szerinti államban, a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik, mely lehetővé teszi a szolgáltatások nyújtását.

A két szabály alapján jól látható, hogy azon kívül, hogy a bérbeadott ingatlan Magyarország területén található, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte az ingatlan fekvése szerinti államban további vizsgálatot igényel.

Fontos szempont, hogy a bérbeadó gazdasági tevékenységének mennyire meghatározó részét teszi ki az ingatlan bérbeadása, továbbá, hogy ahhoz kapcsolódóan ténylegesen rendelkezik-e olyan szervezettel, amely lehetővé teszi számára az ingatlan hasznosítására irányuló szolgáltatás nyújtását. Amennyiben részletes vizsgálat után megállapítható, hogy a fenti feltételek nem teljesülnek, a bérbeadó külföldi társaságnak nem keletkezik telephelye Magyarországon.

Tekintettel azonban arra, hogy az ingatlan bérbeadása a HÉA-irányelv végrehajtási rendelete szerint ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősül, amelynek teljesítési helye az ingatlan fekvésének országa, a főszabály szerint a felmerülő általános forgalmi adót is az ingatlan fekvésének országában kell megfizetni. Így tehát a külföldi bérbeadó telephely hiányában is csak akkor mentesül az áfaregisztrációs és áfafizetési kötelezettség alól Magyarországon, ha a bérbevevő belföldi adóalany, akinek a külföldi társaság fordított adózás alá eső számlát tud kiállítani.

Amennyiben azonban a külföldi társaságnak az ingatlan bérbeadása miatt telephelye keletkezik Magyarországon, a külföldi adóalanynak be kell regisztrálnia Magyarországon, és az adókötelezettséget az általános szabályok szerint Magyarországon kell teljesítenie. Ez pedig jelentős többletadminisztrációt jelent.

Mi a helyzet a társasági adóval?

Míg áfa szempontból alaposabb mérlegelésre van szükség annak eldöntéséhez, hogy az ingatlan bérbeadása állandó telephelyet keletkeztet-e, addig a társasági adó szempontjából könnyebb az adózók helyzete.

A társasági adó telephely keletkezésének megállapításakor tekintettel kell lenni mind a társasági adóról szóló törvény, mind a külföldi adóalany illetősége szerinti állammal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezmény rendelkezéseire.

A kettős adóztatást elkerülő egyezmények szerint az ingatlanvagyonból származó jövedelem általában abban az államban adóztatható, amelyben ez az ingatlan fekszik. A magyar jogszabály rendelkezése szerint az ingatlan térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása, továbbá ingatlan értékesítése telephelyet keletkeztet.

A fenti jogszabályok együttes olvasatából megállapítható, hogy amennyiben a bérbeadott ingatlan Magyarországon fekszik, a külföldi bérbeadónak a bérbeadási tevékenység időtartamától függetlenül társasági adó szempontból telephelye keletkezik Magyarországon. A társasági adót a magyar jogszabályok előírásai szerint kell teljesítenie, amelyhez be is kell jelentkeznie adóalanyként Magyarországon.

Röviden a helyi iparűzési adóról

Tekintettel arra, hogy a helyi adókról szóló törvény szerint telephelynek minősül többek között a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlan, a külföldi adóalanynak telephelye keletkezik a Magyarországon fekvő ingatlan bérbeadása esetén, így helyi iparűzési adó megfizetésére köteles.

Ahogy az a cikkünkből is kiderül, a gazdasági tevékenység helyétől eltérő országban fekvő ingatlan bérbeadása esetén rendkívül fontos a bérbeadási tevékenység alapos vizsgálata. Amennyiben ugyanis a bérbeadási tevékenységet helytelenül minősítik, az érintett ingatlant nem tekintik telephelynek és a külföldi adóalany elmulasztja az ezzel kapcsolatos regisztrációs, valamint adófizetési kötelezettségét, az adóhatóság utólag szigorú szankciókat állapíthat meg részére. A WTS Klient több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi adózás, a külföldi társaságok adóstruktúrájának tervezése területén, így bátran fordulhat hozzánk, ha külföldi cég Magyarországon fekvő ingatlanának hasznosítása kapcsán adótanácsadásra vagy / és adótervezésre lenne szüksége!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.