2023. április 11.

Transzferár-adatszolgáltatás: mire kell figyelni?

Megjelent a Pénzügyminisztérium részletes tájékoztatója

transzferár-adatszolgáltatás

Korábbi cikkeinkben már szó esett a társasági adóbevallásban előírt új adatszolgáltatási kötelezettségről. A transzferár-adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében a Pénzügyminisztérium egy 25 oldalas tájékoztatót állított össze, amely az adózók jogkövetésében nyújthat majd segítséget – a NAV által már korábban közzétett, a társasági adóbevallás ATP-01 és ATP-KV lapjaihoz csatolt kitöltési útmutató mellett. Ennek apropóján az alábbiakban összegyűjtöttünk 5+1 pontot, amelyekre mindenképpen érdemes odafigyelni az ellenőrzött ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésekor, a nagy tavaszi hajtásban.

1. Adókötelezettségek sora

Az ellenőrzött ügyletekkel kapcsolatosan az adózónak többféle adókötelezettségnek kell eleget tenni. Ilyenek például a kapcsolt vállalkozás bejelentési, illetve a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésének bejelentési kötelezettsége, a készpénzfizetés bejelentési kötelezettsége vagy a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettség, illetve a transzferár miatti adóalap-módosítási kötelezettség. Ez a lista bővült most egy új kötelezettséggel: ez a transzferár-adatszolgáltatás.

Egy adott ellenőrzött ügylet kapcsán ezeknek az adókötelezettségeknek való megfelelést külön-külön meg kell vizsgálni, vagyis, hogy ezek közül mit kell teljesíteni, kell-e bármelyiket pótolni. Például, hogy be van-e a kapcsolt vállalkozás jelentve, piaci áron valósult-e meg az ügylet (például lehet olyan eset, hogy az adózót nem terheli nyilvántartási kötelezettség, de az adóalap-módosítási kötelezettség fennállhat), vagy éppen kell-e adatszolgáltatást teljesíteni és ha igen, milyen terjedelemben. 

2. A transzferár-adatszolgáltatás részeként jelentendő ügyletek köre

A nyilvántartási kötelezettség alá eső ügyletet minden esetben terheli a teljeskörű transzferár-adatszolgáltatás kötelezettsége, de van néhány olyan ügylet is, amely nem esik dokumentációs kötelezettség alá, mégis teljesíteni kell esetében az adatszolgáltatási kötelezettséget, bár csökkentett adattartalommal. Ilyen részlegesen mentesülő ügylet például a magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződés alapján teljesített ügylet, az ingyenes pénzeszközátadás és -átvétel vagy a költségátterhelés. Ez utóbbira egy átmeneti szabály ideiglenesen teljes körű mentességet ad a 2022-es év vonatkozásában, feltéve, ha az ügylet a nyilvántartási kötelezettség alól is mentesül.

Az APA (advance pricing agreement) határozat tárgyát képező ügyletről ugyanakkor teljeskörűen kell adatot szolgáltatni annak ellenére, hogy az ilyen ügylet mentesül a transzferár-nyilvántartási kötelezettség alól.

Nem terheli azonban sem a transzferár-dokumentáció, sem a transzferár-adatszolgáltatás kötelezettsége az éves szinten 100 millió forintos összeghatár alatti ügyleteket és a tőzsdei ügyleteket.

3. Ügyletek össze(nem)vonása

A kapcsolódó jogszabály korábban is lehetőséget adott az ellenőrzött ügyletekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során az összevonásra (illetve bizonyos esetekben az összevonás gyakorlatilag kötelezően alkalmazandó). Az összevonás feltétele, hogy az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, és a szerződések tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy egymással szorosan összefüggnek.

A transzferár-rendelet legutolsó módosítása során új bekezdésben került rögzítésre ugyanakkor, hogy nem vonható össze a beszerzés a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, továbbá a ráfordításokat érintő ügylet az elsősorban bevételeket érintő ügylettel. A Pénzügyminisztérium erre is reflektál a friss tájékoztatójában: eszerint erre a kiegészítésre azért volt szükség, mert tapasztalataik szerint előfordul például, hogy a gyártott termékek értékesítését és az alapanyagok beszerzését összevonják, holott ez a gyakorlat az összehasonlíthatóságot sérti.

Fontos, hogy a transzferár-adatszolgáltatás külön-külön szerepeltesse a cash-pool pénzelhelyezési és a kölcsönfelvételi részét. Ezt az összevonhatóság kapcsán, a cash-poollal összefüggésben a Pénzügyminisztérium is megerősíti.

4. Az ügylet megnevezése

Mindenképpen javasolt a kapcsolt vállalkozások adatszolgáltatását összehangolni olyan esetben, amikor az érintett felek kötelesek adatot szolgáltatni az adott ügyletről a társasági adóbevallásukban. Ugyanakkor nem javasolt az adatszolgáltatási lap egy-az-egyben történő másolása. Például az ügylet megnevezés sok esetben eltérő lehet az ügylet két oldalán állókra, ugyanis az ügylet elnevezéséből az adatszolgáltatásra kötelezett adózó ügyletben betöltött szerepe is alapvetően látható (például az egyik fél végzi az adott szolgáltatási tevékenységet, míg a másik igénybe veszi azt). 

5. A tevékenységi kód jelölése

Ha a jelentésköteles ügylet például gyártási, forgalmazási tevékenységre vagy szolgáltatás-igénybevételre irányul, akkor a legjellemzőbb TEÁOR kódot is fel kell tüntetni a bevallásban. Ez a tevékenységi kód nem feltétlenül esik egybe az adatszolgáltatást teljesítő vagy akár az ügylet másik oldalán álló vállalkozás főtevékenységével, bejegyzett tevékenységeinek egyikével. Fontos tehát, hogy a kapcsolt ügyletet meghatározó tevékenységi kódot szükséges feltüntetni az adatszolgáltatásban, amennyiben több kód is felmerülhet, elsősorban a legjellemzőbbet javasolt kiválasztani.

+1 Az elengedhetetlen teljeskörű transzferár-elemzés 

A teljeskörű transzferár-adatszolgáltatás kétségtelenül leglényegesebb részét képezi az ármegállapítási módszer kiválasztása, a jövedelmezőségi mutató megjelölése és a szokásos piaci ártartomány meghatározása. Ebből is látható tehát, hogy a nyilvántartásköteles ügyletek adatszolgáltatása csakis a teljes transzferár-elemzést követően, a transzferár-dokumentációban szerepeltett adatok alapján állítható össze.

A Pénzügyminisztérium új tájékoztatója leginkább azt részletezi, hogy a hatóságok az új transzferár-adatszolgáltatás egyes pontjaihoz milyen inputot várnak az adózóktól, és alapvető támogatást nyújthat a társasági adóbevallás kapcsolódó lapjainak kitöltésében. Érdemes azonban már előtte, a transzferár-nyilvántartási kötelezettség teljesítésekor is forgatni, és ha még így is nyitott kérdései maradnak, transzferár-tanácsadóink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.