2023. augusztus 23.

A szálláshely-szolgáltatás adózási kérdései

Milyen fizetési kötelezettségek terhelik a magánkézben lévő szálláshelyeket?

szálláshely-szolgáltatás

A naptári nyárnak hamarosan vége, de a szálláshely-szolgáltatás kapcsán felmerülő adózási kérdéseket még mindig nem késő elővenni és átgondolni. Az elhúzódó jó idő és a tömeg elkerülése miatt manapság ugyanis egyre többen szeptemberre tartogatják a nyaralást, és persze nem lehet elég korán elkezdeni a felkészülést a következő szezonra sem. A NAV nyár végén elsősorban a vendéglátóhelyeket ellenőrzi, kiemelt figyelmet kaphat azonban az üdülővárosokban és azok vonzáskörzetében a turisztikai és szálláshely-szolgáltatás is. A szállodák mellett továbbra is sokan választják a magánszálláshelyek, apartmanok online foglalási rendszereken keresztül történő igénybevételét. Ha a jövedelmünk forrása a szálláshely-szolgáltatás, és nem szeretnénk kellemetlen meglepetéseket egy adóellenőrzés során, fontos, hogy tisztában legyünk, milyen adókötelezettségekkel kell számolnunk.

A szálláshely-szolgáltatás után fizetendő személyi jövedelemadó

A szálláshely-szolgáltatás jövedelemadózása során a – nem egyéni vállalkozóként adózni kívánó – magánszemély kétféle módon állapíthatja meg adókötelezettségét: az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint (a tételes költségelszámolást, vagy a 10%-os költséghányad módszerével megállapított jövedelemszámítási szabályokat alkalmazva) vagy a tételes átalányadózást választva.

A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére tételes átalányadózást akkor választhat, ha a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő legfeljebb három – nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban vagy üdülőben folytatja. Ha a szálláshely-szolgáltatást ugyanannak a személynek nyújtják, és a napok száma az adóévben a 90 napot meghaladja, akkor a tételes átalányadó nem alkalmazható. A tételes átalányadó éves összege szobánként 38 400 forint, melyet akkor is meg kell fizetni, ha a tételes átalányadózást választó magánszemély a fizetővendéglátó tevékenységét nem az adott év egészében folytatja, csupán néhány hónapban fogad vendégeket.

Bizonyos esetekben a személyi jövedelemadó-fizetés mellett 13%-os szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel is számolni kell.

Helyi adók

Az önkormányzatok idegenforgalmi adó, építményadó és vagyoni típusú adók (pl. kommunális és iparűzési adó) megfizetésére kötelezhetik az adott településre bejelentett szálláshelyet. Az idegenforgalmi adó tételes (megkezdett vendégéjszakák szerint személyenként és vendégéjszakánként) vagy százalékos mértékben határozható meg. Beszedésére és bevallására a szálláshely szolgáltatója kötelezett.

Mi a helyzet az áfával?

Ahogy azt egy korábbi tájékoztatójában a NAV is megerősítette, az online foglalási rendszeren – például az Airbnb-n vagy más hasonló rendszeren – keresztül akár egy vagy több szobát, akár egy teljes ingatlant szálláshelyként bérbeadó magánszemély a szolgáltatás üzletszerűségére tekintettel az Áfa tv. alapján adóalanynak minősül, adószám kiváltására köteles, és az általa nyújtott kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tekintetében számlakibocsátási kötelezettség is terheli.

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az Áfa tv. alkalmazásában ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás főszabályként adómentes szolgáltatás áfa tekintetében, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására, azaz a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra már nem terjed ki. Ebből következően a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az áfa rendszerében kötelezően adóköteles tevékenységnek minősül. A szálláshelyet kiadók ugyanakkor alanyi adómentességet választhatnak (ez esetben az éves 12 millió forintos értékhatárt nem szabad túllépni). A külföldi online platformok (például Airbnb) használata esetén pedig közösségi adószámmal is kell rendelkeznie a szállásadónak, és a kapcsolódó bevallást és összesítő nyilatkozatot is be kell adnia. 

Ne feledjük a turizmusfejlesztési hozzájárulást!

Idén március 31-én lejárt a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő veszélyhelyzeti moratórium, és ennek megfelelően az érintettek újra kötelesek a szolgáltatások értékére vetített 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

2023. április 1-jétől az ellenérték fejében nyújtott kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás mellett az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom után is meg kell állapítani, be kell vallani és be kell fizetni a hozzájárulást.

Jó, ha tudjuk, hogy a NAV a költségvetés és a tisztességes adózók védelméért, a turizmus-vendéglátás ágazat fehérítéséért folyamatosan figyelemmel kíséri a szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók üzemeltetőinek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) továbbított forgalmi adatait. A hivatal kockázatelemző munkája során összeveti az NTAK-adatokat a bevallások adataival, és ha eltérést tapasztal, intézkedik. Mindez a gyakorlatban rosszabb esetben egy célzott adóellenőrzést is jelenthet, ahol hiányosságok esetén mulasztási bírság, és adóbírság is felmerülhet, szerencsésebb esetben pedig egy jogkövetési vizsgálattal, vagy a speciális támogató eljárással szembesül a szálláshely-szolgáltató. Az utóbbi esetben lehetőség van a hibák korrigálására komolyabb adóbírságok nélkül.

Külföldi ingatlan hasznosítása magánszálláshelyként

Találkozhatunk olyan esettel is, amikor a magánszemély nevén lévő ingatlan külföldön található. Ha szálláshelyként szeretné hasznosítani, meg kell vizsgálni a vonatkozó magyar jogszabályokat és a Magyarország és az adott ország közötti, kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezményt (amennyiben van ilyen), hogy az adott jövedelem a magyar magánszemély illetősége szerinti államban vagy a jövedelem forrása (ingatlan fekvése) szerinti államban adóköteles. Alapesetben elmondható, hogy egyezmény megléte esetén az ingatlanvagyonból származó jövedelem abban az országban adóztatható meg, ahol az ingatlan fekszik, de a jövedelemadó mellett az adott ország egyéb adószabályait is alaposan meg kell nézni.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.