2023. október 17.

Digitális platformüzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettsége

Minden online értékesítésről tudni fog az adóhatóság?

digitális platformüzemeltetők

Újabb adatszolgáltatásra kell készülniük idén a hazai adófizetők egy csoportjának. Az új kötelezettség alanyai a digitális platformüzemeltetők, akiknek december 31-ig el kell végezniük az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat, jövő év január 31-ig pedig teljesíteniük kell az első adatszolgáltatási kötelezettséget.

A DAC7 irányelv

A DAC7 irányelv rendelkezéseit 2022. december 31-ig kellett átültetni a tagállamoknak a saját jogukba. Az irányelv Magyarországon – az elődjéhez hasonlóan – egy az adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettséget eredményezett, amelynek az alanyai jelen esetben a digitális platformüzemeltetők lettek.

Az Európai Unió Tanácsának az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló, 2011/16/EU irányelv DAC7 (2021/514/EU) névre keresztelt módosításának célja az adócsalás, adókijátszás és adókikerülés megelőzése olyan vállalkozások esetében, amelyek digitális platformokon kínálják termékeiket vagy szolgáltatásaikat, főként határon átnyúló ügyletek keretében.

Kinek keletkeztek kötelezettségei?

A magyar jogrendbe a 2013. évi XXXVII. törvény módosításával beillesztett kötelezettség a digitális platformüzemeltetők adminisztrációs terheit növeli. (A változás a 2023. évi adócsomag több eleméhez hasonlóan 2023 elején lépett hatályba.) A digitális platformüzemeltetők azok a szervezetek, akik értékesítők (beleértve a szervezeteket és a magánszemélyeket is) rendelkezésére bocsátják a felhasználók (vásárlók) számára hozzáférhető felületeket. Legyen szó akár honlapokról, akár alkalmazásokról, minden olyan platform értintett lehet, amely az értékesítő és a felhasználó közötti kapcsolat felvételét lehetővé teszi az ún. érintett tevékenység felhasználók számára történő közvetlen vagy közvetett elvégzéséhez.

Az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanakkor nem terjed ki azokra a szoftverekre, amelyek kizárólag csak

  • az érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelését;
  • az érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítését vagy hirdetését;
  • a felhasználók valamelyik platformra irányítását vagy áthelyezését

teszik lehetővé.

A kötelezettség alanyai ráadásul nem csupán a magyar vállalkozások, hanem azok az EU-s vállalkozások, amelyek Magyarországon bejegyzettek, és állandó telephelyük, valamint az üzletvezetésük helye is Magyarországon van. Meghatározott esetekben az EU-n kívüli vállalkozásokra is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség.

Ebből kifolyólag például egy online piacteret kínáló magyar vállalkozás mellett olyan neves multinacionális platformüzemeltetőknek is adatot kell szolgáltatniuk a hatóságok felé, mint az Amazon, az eBay, a Booking.com vagy az Airbnb.

Mit és meddig kell megtenni?

1. Bejelentkezés 

A platformüzemeltetőnek be kell jelentkeznie az adóhatóságnál az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetői minőség keletkezését követő 15 napon belül. (A már működő digitális platformüzemeltetők első bejelentkezési határideje 2023. február 15. volt.)

A fent említett szabályoknak megfelelő EU-s vállalkozásoknak akkor is be kell jelentkezni a magyar adóhatóságnál, ha választásuk szerint más tagállamban teljesítik az adatszolgáltatási kötelezettséget.

2. Átvilágítás

Az átvilágítási feladatok a magánszemélynek vagy szervezetnek minősülő értékesítő adatainak beszerzését és ellenőrzését (pl. adószám ellenőrzése), az illetőségének megállapítását, továbbá ingatlan bérbeadás esetén az ingatlannal kapcsolatos információk beszerzését foglalja magában. Az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat az adatszolgáltatási időszak végéig, december 31-ig kell elvégezni.

 3. Nyilvántartás vezetése

Az átvilágítással és adatszolgáltatással összefüggő intézkedésekről és az ezek alapjául szolgáló információkról nyilvántartást kell vezetni, és azt tíz évig megőrizni.

4. Adatszolgáltatás

Az adatokat évente egyszer, egy naptári évre vonatkozóan, de negyedéves bontásban kell megadni a követő év január 31-ig. Az első, 2023-ra vonatkozó adatszolgáltatás határideje 2024. január 31. 

Miről kell adatot szolgáltatni?

Az adatszolgáltatást meghatározott esetekben az ellenérték fejében végzett alábbi, ún. érintett tevékenységek vonatkozásában kell megtenni:

  • ingatlan bérbeadása, beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet;
  • személyi szolgáltatás;
  • áruk értékesítése;
  • közlekedési eszköz bérbeadása.

Ugyanakkor mentesülés lehetséges többek között az olyan értékesítőkkel kapcsolatban, akik felé a digitális platformüzemeltetők kevesebb, mint 30 áruértékesítést tettek lehetővé, és ezek összege legfeljebb 2000 euró, illetve amelyek részére több, mint 2000, ingatlan-bérbeadásra vonatkozó tevékenységet tettek lehetővé.

Az adatszolgáltatásnak az értékesítők számos adata mellett az ügyletek darabszámát és az ellenérték összegét, sőt adott esetben a használt pénzforgalmi számla adatait is tartalmaznia kell.

Bírságolás

Ha a digitális platformüzemeltetők elmulasztják bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségeiket, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan tartalommal vagy hiányosan teljesítik, az adóhatóság 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja őket.

Mire használják fel az adóhatóságok a digitális platformüzemeltetők információit?

Az adatszolgáltatás a digitális platformüzemeltetők feladata, ugyanakkor az értékesítőknek is tisztában kell lenniük annak lehetséges adóellenőrzési kihatásaival. Az adatszolgáltatások alapján ugyanis a tagállamok adóügyi információcserét hajtanak végre, amelynek a célja az egyes tagállamok hatósági ellenőrzéseinek támogatása.

Az online értékesítési platformok elterjedésével a határon átnyúló szolgáltatások és termékértékesítések minden vállalkozás számára könnyen végrehajthatóvá váltak, ugyanakkor ezek az ügyletek sok esetben talajt biztosítottak az agresszív adótervezéshez. Ha az adóhatóságok európai szinten egységesen rendelkezni fognak a platformszolgáltatóktól származó információkkal, akkor a helyi kockázatelemzési eljárások alkalmával könnyebben fel tudják mérni annak a valószínűségét, hogy egy külföldi személynek vagy szervezetnek valamely vállalkozási tevékenysége után belföldön keletkezik-e adófizetési kötelezettsége, legyen az akár általános forgalmi adó (lásd: távértékesítés), akár jövedelemadó.

A digitális platformüzemeltetők szemszögéből az új adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a részletszabályokra és a számos határidőre tekintettel körültekintést igényel. Másfelől egy külföldi értékesítőnek is pontosan kell felmérnie, hogy milyen adózási kötelezettségekkel jár a határon átnyúló tevékenysége. Bármelyik oldalon is szerepel, ha támogatásra lenne szüksége a kapcsolódó compliance munkák elvégzésénél, adóosztályunk örömmel áll rendelkezésére.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.