A cégértékelési módszerek összehasonlítása

Cikksorozatunkban részletesen megvizsgáltuk a legfontosabb cégértékelési módszerek sajátosságait, így a jövedelemtermelő képességen alapuló módszerek, az összehasonlító módszerek és az eszközértékű megközelítések alapvető elemeit. Cikksorozatunk záró cikkét a...

Eszközértékű megközelítések a cégértékelések során

Miután cikksorozatunk indításaként körbejártuk a cégértékelés szükségességét és a lehetséges módszereket, majd részletesen elemeztük a jövedelemtermelő képességen alapuló módszerek és az összehasonlító módszerek jellegzetességeit, jelen cikkünkben az eszközértékű...

Cégértékelés az összehasonlító módszerek alapján

Cikksorozatunk indításaként körbejártuk, hogy milyen esetekben válhat szükségessé cégértékelés, és mindezt mely módszerekkel végezhetjük el. Ezt követően részletesen bemutattuk a legnépszerűbb értékelési módszer, a jövedelemtermelő képességen alapuló módszer előnyeit...

A cégértékelés abc-je, avagy mit értékeljünk, hogyan és kinek?

A kereskedelem az emberiség egyik legősibb tevékenysége, melyben mindig központi szerepet játszott az ár. A cégek megjelenésével kialakult azok piaca is, és megjelent az igény a cégek értékének meghatározására. Korábbi sorozatunkban már bemutattuk a cégek üzleti...

A kedvezményezett átalakulások adózással kapcsolatos teendői

Az átalakulás adózása, avagy a kedvezményezett átalakulás című cikkünkben korábban már általánosságban kitértünk a gazdasági társaságok átalakulása során felmerülő adózási kérdésekre. Most ennek a témakörnek a gyakorlati feladatait mutatjuk be. Ha egy gazdasági...

Az átalakulás adózása, avagy a kedvezményezett átalakulás

A Kihívások a gazdasági társaságok átalakulása során című cikkünkben egy általános megközelítést kaphattak az átalakulásokról, Az álalakulások menete című összefoglalóban jellemzően jogi előírásokat, határidőket és a menetrendet ismertettük az átalakulásokkal...

Az átalakulások számviteli feladatai

Ahogy a Kihívások a gazdasági társaságok átalakulása során és Az átalakulások menete című cikkekben korábban már rávilágítottunk, a gazdasági társaságok átalakulása számtalan számviteli teendőt tartogat. Nemcsak a társaság könyvelőjének, gazdasági vezetőjének, hanem a...

A devizára való átállás számviteli teendői

Mint ahogy arra a devizára való átállás stratégia szempontjainál már rávilágítottunk, számos szempontot érdemes mérlegelni, mielőtt egy társaság a könyvvezetés devizanem váltásáról dönt. Amennyiben a tulajdonosi és a management igények találkoznak a törvényi...

Útmutató az idei osztalékfizetés döntéshez

Bár már a beszámoló elkészítési, elfogadási és közzétételi folyamat finisében vagyunk, nem árt egy-két újkeletű szakmai szempontra figyelemmel lenni. Mint már ismert, 2016. január 1-jei hatállyal változott a számviteli törvény abban a tekintetben, hogy a tulajdonos...

Az átalakulások menete

Ahogy a Kihívások a gazdasági társaságok átalakulása során című cikkben korábban már említettük, a gazdasági társaságok átalakulása hosszú és összetett folyamat. Tekintettel arra, hogy a folyamat fél évtől akár 1 évig is eltarthat, és hogy az átalakulás során számos...

Kihívások a gazdasági társaságok átalakulása során

Az átalakulásra vonatkozó főbb szabályokat a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) tartalmazza, míg az egyes részletszabályokat az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rögzíti (továbbiakban: gazdasági...