2021. szeptember 21.

Készpénzfizetés: korlátok, bejelentési és átvilágítási kötelezettség

Mikor, kinek kell figyelni az 1, az 1,5 és a 3 millió forintos értékhatárra?

készpénzfizetés

A különböző jogszabályok igyekeznek a gazdaság szereplői közötti készpénzhasználatot keretek közé szorítani, minimalizálni. Ez a törekvés ellenőrzési, pénzmosás-megakadályozási szempontból érthető. Ugyanakkor egy ismeretlen vevő/eladó vagy csődeljárás, felszámolási eljárás alatt álló vevő esetében a készpénzfizetés elkerülhetetlen, óvatos megoldás lehet. Cikkünkben összefoglaltuk azokat a tudnivalókat, amelyekre – az óvatossági megfontolások mellett – a készpénzfizetés esetén még érdemes figyelemmel lenni.

Számlakibocsátási határidő készpénzfizetés esetén

Ha belföldi adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig (haladéktalanul) köteles gondoskodni.

Készpénzfizetési korlát 

A belföldi jogi személyeknek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyeknek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük. Pénzeszközeiket kötelesek pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmukat pénzforgalmi számlán lebonyolítani – a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével. Adóköteles tevékenységük keretében egymásnak szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként (beleértve az áfát is, ha felszámításra került), szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthetnek készpénzfizetést.

Kire vonatkozik? A belföldi jogi személyre és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyre (ideértve az egyéni vállalkozót is), ha egymás között teljesítenek ügyletet. A korlát nem áfaalany magánszemély vásárlásaira nem vonatkozik.

Mire vonatkozik? Kizárólag a vállalkozási tevékenységhez (adóköteles tevékenységhez) kapcsolódó vagy azt szolgáló ügyletek ellenértékére, és csak a készpénzfizetéses ügyletekre. Nem minősül készpénzfizetéses ügyletnek, ha legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla-jóváírás vagy -terhelés.

Mennyi az értékhatár? Legfeljebb 1,5 millió forint szerződésenként, havonta, de ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra, akkor azokat úgy kell tekinteni, mint egy szerződés alapján teljesített készpénzfizetés, és össze kell azokat számítani.

Az előírás megsértése esetén – a készpénzfizetésnek szerződésenként és naptári hónaponként az 1,5 millió forintot meghaladó része, mint bírságalap után – mind a készpénzfizetést teljesítő adózó, mind a kifizetést elfogadó jogosult 20%-os mértékű mulasztási bírságot fizet.

Készpénzfizetés kapcsán felmerülő kötelezettség kapcsolt vállalkozásoknál 

A kapcsolt vállalkozások között létrejött, 1 millió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzben teljesített kifizetéseit be kell jelenteni.

Ki jelenti be? A vevő. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt nem terheli bejelentési kötelezettség.

Mikor? A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül.

Hová? Az állami adó- és vámhatósághoz, a 40-es számú nyomtatványon.

Mit? Csak a készpénzben teljesített kifizetéseket, csak a szolgáltatások ellenértékét.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése mulasztási bírsággal büntethető.

Ha olyan ügyleti értékekről van szó, amelyek a fenti értékhatárokat meghaladják, érdemes egyéb, azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési megoldás (például QR-kód, fizetési kérelem) használatával teljesíteni a fizetést, vagy alkalmazható akár bankkártyás fizetés, illetve egyéb mobil alkalmazás. Érdemes lehet kialakítani a rendszert akár nagykereskedők közötti ügyletek esetében is.

Fontos, hogy az új fizetési megoldásokkal a számviteli politika részeként elkészítendő pénzkezelési szabályzatot is frissíteni kell.

Árukereskedők és pénzmosás 

Kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerinti kötelezettségeinek eleget tett, a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vett árukereskedő fogadhat el tevékenysége folytatása során 3 millió forintot elérő összegű készpénzfizetés. Az árukereskedő ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni a 3 millió forintot elérő összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor.

Ki minősül árukereskedőnek? Aki termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítését végzi a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére.

Mire vonatkozik? Csak a készpénzfizetéses ügyletekre. Nem minősül készpénzfizetéses ügyletnek, ha legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla-jóváírás vagy -terhelés.

Mennyi az értékhatár? 3 millió forint, de az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a 3 millió forintot.

Az árukereskedőre is vonatkoznak az 1, ill. 1,5 millió forintos fenti értékhatárok? Igen. A 3 millió forint értékhatár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerinti kötelezettség keletkezésére vonatkozik.

A készpénzfizetés kapcsán felmerülő korlátozásokra, bejelentési és átvilágítási kötelezettségekre a komoly bírságok tükrében minden vállalkozásnak fontos odafigyelni. Adótanácsadóink és jogászaink mellett számviteli tanácsadóink is szívesen segítenek Önnek, ha valamely kötelezettséggel kapcsolatban kérdései lennének, és számíthat rájuk akkor is, ha új fizetési megoldások bevezetése miatt frissíteni kell cégénél a számviteli politika részeként elkészítendő pénzkezelési szabályzatot.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.