2022. március 8.

EU jogeset: a reklámszolgáltatások áfája

Jogtalan volt az áfalevonásért kiszabott NAV-bírság

reklámszolgáltatások

A reklámszolgáltatások áfájára vonatkozó fontos kérdésre adott választ egy nemrégiben hozott, magyar vonatkozású Európai Bírósági döntés. A C-334/20. ügyben született ítélet 2021. november 28-án jelent meg, a kérdés lényege pedig az volt, hogy megtagadhatja-e a reklámszolgáltatásokhoz kapcsolódó áfa levonását az adóhatóság akkor, ha megítélésük szerint a szolgáltatások túlárazottak, vagy a szolgáltatások igénybevételének következtében nem mutatható ki árbevétel-növekedés.

Milyen reklámszolgáltatások szerepeltek az esetben?

Az Amper Metal Kft. 2014-ben reklámszolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést kötött a Sziget Reklám Kft.-vel. Az Amper Metal a szerződésben foglaltaknak megfelelően versenyautókon elhelyezett matricákon hirdette magát. A szolgáltatás ellenértéke az egyébként független felek között kötött szerződés értelmében 48 millió forint volt egy évre. Az Amper Metal a részére kiállított számlákon feltüntetett, összességében mintegy 13 millió forint értékű áfát levonásba helyezte a 2014-es évben beadott áfabevallásaiban. Az adóhatóság az ellenőrzés során nem értett egyet az érintett áfa levonhatóságával, ezért bírságot és késedelmi pótlékot szabott ki.

Milyen alapon vitatta a NAV az áfa levonhatóságát? 

A NAV megítélése szerint az érintett reklámszolgáltatások kapcsán felmerült kiadások nem minősültek az Amper Metal adóköteles bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódó költségnek, és így az Amper Metal az általa megfizetett áfát az áfatörvény 120. §-a értelmében nem vonhatta volna le. 

Az adóhatósági szakértők továbbá úgy ítélték meg, hogy a reklámszolgáltatások túl költségesek, a felperesnek pedig semmilyen haszna nem származott a hirdetésekből – az autóversenyzéstől eltérő profilú vevőköre miatt.

Hogyan került az ügy az Európai Unió Bírósága elé? 

Az Amper Metal és a NAV reklámszolgáltatások áfáját érintő ügye a Veszprémi Törvényszékre került, ami a HÉA-irányelv (az EU közös hozzáadottértékadó-irányelve) 168. cikke a) pontjának értelmezésében kérte az Európai Unió Bíróságának segítségét. A fentebb említett pont szerint nem tagadható meg az áfalevonási jog arra való hivatkozással, hogy a szállító által nyújtott szolgáltatás nem hasznosult a vevő adóköteles tevékenységében.

A magyar bíróság a NAV-ot idézi, aki a nem hasznosulást azzal magyarázta, hogy a szolgáltatás bekerülési értéke aránytalanul magasabb volt, mint amennyi árbevételt, árbevétel-növekményt eredményezett, jelen esetünkben az adóhatóság szerint semennyit. A NAV érvelését azzal támasztotta alá, hogy az Amper Metal ügyfélkörét jellemzően ipari szereplők alkotják, akik kereskedelmi döntéseiket feltehetőleg nem versenyautókra felhelyezett matricák alapján hozzák meg.

Az adóhatósági szakértők szerint az Amper Metal által kifizetett reklámszolgáltatások díja ráadásul a piaci árhoz képest is drága, túlárazott volt.

Hogyan döntött az Európai Unió Bírósága az üggyel kapcsolatban?

Az Európai Unió Bíróságának C-334/20. sz. ítélete értelmében az adóalany árbevétel-növekedésének hiánya nem befolyásolhatja a levonási jog gyakorlását. Döntésük szerint a HÉA közös rendszere valamennyi gazdasági tevékenység adóterhét illetően biztosítja a semlegességet, függetlenül azok céljától és eredményétől, feltéve, hogy az említett tevékenységek főszabály szerint maguk is HÉA-kötelesek. Ennélfogva a levonáshoz való jog a keletkezését követően még akkor is fennmarad, ha a tervezett gazdasági tevékenység nem valósult meg, azaz nem vezetett adóköteles ügyletekhez. Fennmarad a levonáshoz való jog akkor is, ha az adóalany a levonást lehetővé tévő termékeket vagy szolgáltatásokat akaratától független körülmények miatt nem használta fel adóköteles ügyletek keretében (2020. november 12-ei Sonaecom ítélet, C 42/19, EU:C:2020:913, 38. és 40. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

Az a körülmény, hogy a megfizetett ár magasabb a piaci árnál vagy az adóhatóság által hasonló reklámszolgáltatások áraként meghatározott esetleges referenciaértéknél, nem igazolhatja a levonási jog gyakorlásának az adóalannyal szemben való megtagadását.

Amennyiben kérdése lenne a HÉA-rendszerrel vagy a cégénél felmerülő reklámszolgáltatások áfa-levonhatóságával kapcsolatban, keresse meg bizalommal a WTS Klient áfaszakértőit, akik készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.