Restructuring menedzsment

A gyorsan változó iparági környezet, a technológia ugrásszerű fejlődése, a fogyasztói szokások megváltozása mind oda vezethetnek, hogy egy addig sikeresen működő vállalkozás az addigi stratégiáját, működését átgondolni kényszerül. A hosszú távú sikeres piaci működéshez elengedhetetlen, hogy egy vállalkozás bizonyos időközönként részben, vagy akár egészben újradefiniálja szerkezetét, működését. Erre rendszerint akkor kerül sor, ha valamely eredményességet mérő mutató elmarad a korábban megszokottaktól, illetve jelentősen alatta marad az elvárásoknak. Amennyiben egy társaság megfelelő monitoring rendszerrel rendelkezik, a trendekből előre tudja jelezni a várható nehézségeket, és időben fel tud készülni annak elhárítására, illetve alkalmazkodni tud a megváltozott körülményekhez.

Restructuring vagy szerkezetátalakítás alatt elsősorban egy vállalat tulajdonosi struktúrájának, operatív tevékenységének vagy finanszírozásának átalakítását értjük, melynek célja a megváltozott piaci környezethez való alkalmazkodás, a korábbi profit szint visszaállítása vagy növelése céljából.

Restructuring menedzsment szolgáltatásunk keretében segítjük ügyfeleink jövedelmezőségi és likviditási helyzetének rövid távú stabilizálását és hosszú távon fenntarthatóvá tételét.

Szerkezetátalakítási tanácsadás

Amennyiben a visszaesést okozó faktorok azonosításra kerülnek, többféle lehetőség adódhat a működés megfelelő pályára állítására. Ügyfeleinket segítjük a számukra megoldást jelentő változat kiválasztásában, a kiválasztott megoldás előkészítésében és komplett lebonyolításában. Szerkezetátalakítás során megoldásként szóba jöhet akár a nem megfelelően működő tevékenységek szanálása, a csoport szinergiák kihasználása, új – akár szakmai, akár pénzügyi – befektető bevonása is.

Megoldásként kínálkozhat azonban bizonyos vállalkozások felvásárlása vagy a velük történő egyesülés is. Ilyenkor vagy azokra a speciális tudással rendelkező vállalkozásokra érdemes koncentrálni, amelyek tudása tevékenyen járulhat hozzá a vállalkozás sikeres működéséhez, vagy az olyan méretű vállalkozásokra, amelyekkel együtt – az üzemméret növelése vagy piac vásárlása, esetleg a versenytársak számának csökkenése révén – nagyban javulhat a vállalkozás profitabilitása.

A restructuring menedzsment területén végzett tanácsadásunk kiterjed többek között az alábbi tevékenységek támogatására, komplett lebonyolítására:

 • Cégcsoporton belüli átalakulások
 • Veszteséges üzletág leválasztása és értékesítése
 • Új befektető bevonása
 • Felvásárlások
Refinanszírozási tanácsadás a restructuring menedzsment szolgáltatáson belül

A vállalkozások jelentős része céljai megvalósításához nem megfelelő összetételű finanszírozást választ, vagy nem a megfelelő forrásból finanszírozza tevékenységét. Ez sok esetben indokolatlan többlet költséget okoz, ami gátolhatja a további növekedést.

Ügyfeleink számára refinanszírozási tanácsadást nyújtunk, amely a következőkre terjed ki:

 • Aktuális finanszírozási helyzet felmérése
 • Optimális finanszírozási struktúra felvázolása
 • Üzleti terv készítése
 • Potenciális finanszírozók megkeresése, ajánlatok bekérése
 • Releváns támogatások feltérképezése, pályázatok előkészítése
 • Finanszírozási ajánlatok kiértékelése, rangsorolása
 • Kiválasztott finanszírozóval történő tárgyalás támogatása

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.