2019. január 8.

Carve-out, vagyis az üzletág leválasztás

látvány-csapatsportok

Bizonyos vállalatméret felett – főleg komplex, de legalábbis egynél több üzletágat vivő vállalkozások esetében – gyakran felmerül az igény, hogy különböző megfontolások miatt leválasszanak bizonyos üzletágakat a fő tevékenységről. Az üzletág leválasztás folyamatát hívják carve-out-nak. A carve-out oka az adott üzletág jövőbeli kilátásainak romlása vagy éppen kínálkozó kedvező értékesítési lehetőségek mellett ugyanúgy lehet egyszerű portfólió tisztítás is. Bárhogy is, egy nagyobbra növő vállalkozás életében az üzletág leválasztásának általában értékesítés-előkészítő szerepe van.

A leválasztás jogi és gazdasági értelemben viszonylag egyszerűen, jellemzően szétválással, azon belül is inkább kiválás keretében történik meg, de hasonlóan kedvelt megoldás az üzletág átruházás is. Mindkét megvalósítással biztosítható, hogy az addig egy vállalkozás részét képező üzletág az addigi tulajdonostól eltérő jogi egységként funkcionáljon. Kiválás esetében ez újonnan létrejövő vállalat formájában, üzletág értékesítés során pedig egy másik jogi egység részévé válva tud megvalósulni.

Operatív szempontból azonban ez egy bonyolultabb folyamat is lehet, attól függően, hogy magának az üzletágnak milyen belső folyamatai, erőforrás igényei és adminisztrációs feladatai vannak. Szintén fontos aspektus, hogy a leválasztás már egy meglévő ügylet előfeltételeként, vagy egy későbbi, reménybeli eladás miatt történik-e.

Carve-out stratégia 

Sok esetben már azoknak a funkcióknak a pontos meghatározása is problémát jelent, amelyeket az újonnan létrejövő vállalatnak át kell adni, vagy amit az új vállalattal is meg kell osztani. Decentralizált felépítés esetén ez sokkal egyértelműbb, mint központosított működés esetében. Az üzletág addigi viszonylagos önálló működését feltételezve is vannak azonban olyan feladatok, ahol – amíg egy jogi egységben, vagy egy vállalatcsoporton belül történt a működés – minden racionális érv a centralizáció mellett szólt. Ezek jellemzően olyan adminisztrációs területek, amelyek nélkül egy önálló egység sem képes a tevékenységét hosszabb, de akár már rövidebb távon sem fenntartani.

A carve-out stratégia feladata az ilyen területek beazonosítása és a feladatok ellátásának a mikéntjének a meghatározása.

Az üzletág leválasztás megvalósítása 

A carve-out stratégiában meghatározottak szerint gondoskodni kell a leválasztásra kerülő üzletágnál fellépő ideiglenes erőforrás- és infrastruktúra-hiányok pótlásáról a végleges megoldás megtalálásáig. Amennyiben a leválasztás nem azonnali értékesítés miatt következik be, érdemes a funkciókat átmenetileg meghagyni a korábbi „anyavállalatnál”, pontosabban őket megbízni a feladat ellátásával, hiszen náluk megvan minden szükséges tudás és erőforrás arra, hogy a leválasztott üzletágat megfelelően működtessék. Ebben az esetben szerződésbe kell foglalni a nyújtott szolgáltatás időtartamát, terjedelmét és a felek közötti elszámolás módját.

Amennyiben a leválasztásnak gyorsan végbe kell mennie, nagyon sok múlik az átvevő félnél rendelkezésre álló kapacitásokon. Annak szűkössége esetén érdemes, ha csak ideiglenes jelleggel is, bizonyos funkciókat, mint például a könyvelés, adózás vagy a HR, külső szolgáltatóra bízni.

Szintén fontos, hogy felülvizsgálatra kerüljön a meglévő szerződésállomány. A szükséges szerződések újrakötése mellett elengedhetetlen az is, hogy beazonosításra kerüljenek azok a szolgáltatások, amelyekre vonatkozóan nem került át szerződéses jogviszony a leválasztott üzletághoz. Itt fontos, hogy az új struktúrához, a létrejövő cég méreteihez és igényeihez igazodó szolgáltatóval szerződjön a leválasztott üzletág.

A piaci folyamatok miatt szükségessé váló üzletág leválasztás nagy terhet ró a vállalkozás munkatársaira. A napi rutintól nagymértékben eltérő megközelítést követel meg, szükségessé teszi új folyamatok kialakítását, ráadásul mindezt a napi feladatok ellátása mellett. Restructuring menedzsment szolgáltatása keretében a WTS Klient készséggel ad tanácsot üzletág leválasztás stratégiai megfontolásaihoz és azok operatív megvalósításához, vagyis a komplett carve-out folyamathoz. Interim menedzsment szolgáltatásunkkal pedig aktív támogatást tudunk nyújtani az ideiglenesen fellépő erőforrás hiány pótlásában.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.