2021. december 6.

Őszi adócsomag: változások 2022-től

Csökkenő szocho, fennmaradó iparűzési adó kedvezmény, de az e-áfát hiába vártuk

őszi adócsomag

November 23-án két jelentős horderejű törvényjavaslatban nyújtotta be az Országgyűlésnek a magyar kormány az újabb 2022-es adómódosítási, javarészt adócsökkentési terveit. Az őszi adócsomag legfontosabb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Javaslat a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt szükséges adóintézkedésekről 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló, 17668. számú törvényjavaslat két legfontosabb eleme a kkv-k kedvezményes helyi iparűzési adójának jövő év végéig történő meghosszabbítása és a szocho további csökkentése. Lássuk a részleteket!

  • Helyi parűzési adó: Az őszi adócsomag meghosszabbítaná a tavaly decemberben kihirdetett rendelet hatályát, és a 2022-ben végződő adóévben is fenntartaná a 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételű vagy mérlegfőösszegű vállalkozások esetében a helyi iparűzési adó 1%-ban történő maximalizálását. Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó kkv-knak a 2022-ben kezdődő adóévben kellene alkalmaznia. Ezzel összhangban, 641/2021. számon már november 26-án hatályba is lépett egy kormányrendelet, miszerint az önkormányzatok a 2020. december 2-án fennálló adómértékeket nem emelhetik 2021-ben és 2022-ben sem, az akkor meglévő adókedvezmények, mentességek körét nem szűkíthetik, új helyi adót, települési adót pedig nem vezethetnek be. A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022-ben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni kell. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előleg-részletnek és a 2022-ben, a 2021-es adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előleg-részletnek) csak az 50%-át kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban. A kapcsolódó nyilatkozatot 2022. február 25-éig kell az állami adó- és vámhatóságon keresztül benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.
  • Munkáltatói terhek: A szociális hozzájárulási adó további csökkentése a tavaszi adócsomag javaslatához képest még korábban és még drasztikusabban valósulna meg: mértéke már január 1-jétől 13% lenne, és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás is ezzel egyidejűleg, január 1-jén szűnne meg. Ha egy adott jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, akkor a megállapított jövedelem 89%-át kell jövedelemként figyelembe venni. A szakirányú oktatást, illetve duális képzést végző gazdálkodók a szociális hozzájárulási adóból a már elfogadott szabályok szerint kedvezményt érvényesíthetnének. A szocho csökkentésével és a szakképzési hozzájárulás kivezetésével a munkáltatói terhek így összesen négy százalékponttal mérséklődnének jövőre. A szociális hozzájárulási adóhoz hasonlóan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) is 13%-ra csökkenne jövőre a jelenlegi 15,5%-ról.
  • Kisvállalati adó: Ha elfogadják az őszi adócsomag részeként benyújtott javaslatot, a KIVA kulcsa 2022. január 1-jétől a korábbi évekhez hasonlóan, újabb 1%-kal, 10%-ra csökken.
  • Start-számla: Az őszi adócsomag módosítaná a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényt, és duplájára – 6 000 forintról 12 000 forintra – emelné a Start-számlára (babakötvény) befizetett összegek utáni állami támogatás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket és a Magyarországon nevelésbe vett gyermeket a Start-számlára történő befizetéstől függetlenül is megillető támogatás is duplájára, 12 000 forintról 24 000 forintra nőne.
Javaslat a veszélyhelyzettel összefüggő adóintézkedésekről

A 17668. számú törvényjavaslat mellett az őszi adócsomag másik eleme az azzal egy napon, szintén november 23-án benyújtott, 17671. számú törvényjavaslat a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről. A salátatörvény-javaslat többek között módosítaná a Munka Törvénykönyve és az Szja tv. távmunkavégzésre vonatkozó szabályait, és veszélyhelyzet idején kialakult, eddig csak rendeletileg szabályozott gyakorlatot, a részben otthonról végzett munkát átemelné a normál jogrendbe. Emellett a javaslat számos áfaszabályt is megváltoztatna. A legfontosabb tervezett adómódosítások a következők:

  • Távmunka: A Munka Törvénykönyvének távmunkavégzésre vonatkozó szabályainak változásával összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló törvény is módosulna. Eszerint igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősülne a távmunkavégzéssel összefüggésben – vagyis a legalább részben otthonról dolgozó munkavállalóknak – fizetett költségtérítésből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta a minimálbér 10%-ának megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része lenne igazolás nélkül elszámolható költség.
  • E-áfa: A javaslat hatályon kívül helyezi az adóhatóság általi áfabevallási tervezet kiajánlásával kapcsolatos előírásokat, vagyis a többször halasztott e-áfa bevezetésének egyelőre búcsút kell inteniük a cégeknek.
  • Fordított áfa: Az egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetén alkalmazható fordított adózás az uniós jogi változásokkal összhangban meghosszabbodna. Ez azt jelenti, hogy ezekben a szektorokban július 1. után sem szűnne meg a fordított adózás.
  • Adómentesség: A javaslat mentesíti az adó alól az Európai Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv általi azon termékimportot, termékbeszerzést, szolgáltatás-igénybevételt, amely a koronavírus-járványra való reagálás érdekében, ezen intézményekre ruházott feladatok ellátásához szükséges. Az adómentesen importált, beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás után utólag meg kellene fizetni az adót, ha a termék felhasználása nem a célnak megfelelően történik. Az adómentesség a 2020. december 31. után teljesített ügyletekre, visszamenőleg is érvényes lenne. 
Törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Az őszi adócsomag javaslatainak benyújtása előtt két héttel a Magyar Országgyűlés 2021. november 9-én elfogadta a 2021. évi CXV. törvényt, amely a vállalkozások számára adható fizetési könnyítési szabályokat hosszabbítja meg. A törvény 2022. június 30-áig engedélyezi a rendkívüli adókönnyítési lehetőségek igénybevételét, függetlenül attól, hogy idén éltek-e a lehetőségek valamelyikével vagy sem. A két lehetőség, a pótlékmentes részletfizetés vagy fizetési halasztás, illetve a rendkívüli adómérséklés közül az adott évben csak az egyik kérhető, és mindkét esetben igazolni kell, hogy a cég a járványhelyzet miatt került nehéz helyzetbe.

A 12 havi pótlékmentes részletfizetést vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást 5 millió forintos adótartozásra lehet kérni. Az adótartozás túllépheti ezt a korlátot, de a NAV ezen kedvezmény alapján csak 5 millió forint adóra adja meg a könnyítést. A részletfizetés és a fizetési halasztás a levont járulékokra és személyi jövedelemadóra is igénybe vehető.

A másik adókönnyítési lehetőség, amelyet a törvény meghosszabbít, a rendkívüli adómérséklés. Eszerint, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetleníti, az adóhatóság az adótartozást egy alkalommal, 20%-kal, legfeljebb 5 millió forinttal mérsékelheti. Az adó törlését olyan adónemeken fennálló tartozásra is lehet kérelmezni, melyeket más személyektől vont le a vállalkozás, például személyi jövedelemadó vagy társadalombiztosítási járulék.

Az adókönnyítéseket fenntartó törvényt november 17-én hirdették ki.

Az őszi adócsomag jelentős adóváltozásokat hoz, amelyek érintik a legtöbb adózót. Különösen a kkv-k kedvezményes helyi iparűzési adójának jövő év végéig történő meghosszabbítását és a szocho további csökkentését érintő változásokra hívnánk fel a figyelmet. Ha bármilyen kérdésük lenne az őszi adócsomag elemeivel, azok hatásával kapcsolatosan, adószakértőink természetesen szívesen állnak rendelkezésükre.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.