2023. január 5.

Fizethető-e a munkabér devizában?

Nem hozott változást a Munka Törvénykönyvének 2023-as módosítása

munkabér devizában

Elsősorban a külföldi vállalkozások magyarországi leányvállalatánál a munkavállalók részéről, de a forintárfolyam kiszámíthatatlansága miatt már egyre több hazai munkáltatónál is felmerül az igény a munkabér devizában történő kifizetésére, de legalábbis, hogy a munkabér euróhoz legyen kötve. Lehetséges-e ez a jelenlegi szabályozás alapján? Változott-e a helyzet a Munka Törvénykönyvének tavaly decemberben elfogadott, nagyszabású módosítása révén?

Könyvelés, adózás, osztalék: devizában is lehetséges

Az infláció és a forint árfolyamváltozása a gazdaság valamennyi szereplőjére hatással van. A kedvezőtlen árfolyamváltozások elkerülésére a vállalkozások több esetben választják a devizás könyvvezetést. Amennyiben lehetséges, a vállalkozások a szerződéseikben is egyre inkább devizában rögzítik az ellenértéket, amelyet a teljesítéskor átváltanak forintra, vagy a megállapodásuk alapján devizában számláznak ki belföldi vagy külföldi ügyfeleik részére.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kormány rendkívüli intézkedésként lehetővé tette, hogy a társasági adó amerikai dollárban vagy euróban is fizethető legyen. Ezt a választását a vállalkozásnak a 2022. szeptember 30-át követő első adóéve első napját megelőző hónap első napjáig kell bejelentenie az adóhivatal felé. Az amerikai dollárban vagy euróban teljesített társasági adó és társasági adó előleg a vállalkozás belföldi bankszámlájának beterhelési napjával, a Magyar Nemzeti Bank aznapi árfolyamával kerül jóváírásra forintban a vállalkozás adófolyószámláján. A vállalkozás ezt a választását az adóév utolsó napjáig módosíthatja, amennyiben ismét forintban kívánja fizetni a társasági adóját és társasági adó előlegét. 

2023. január 1-jétől a társasági adó mellett a helyi iparűzési adó is fizethető amerikai dollárban vagy euróban.

A vállalkozásuk a taggyűlésük vagy a közgyűlésük által jóváhagyott osztalékot vagy osztalékelőleget is teljesíthetik devizában a magánszemély tulajdonosok részére, egy közös megegyezéssel megállapított árfolyamon átváltva például forintról euróra. De mi a helyzet a munkabérekkel? Lehetséges megoldás-e a munkabér devizában történő kifizetése a bérinfláció kihívásaira a munkaadók számára? Változott-e a helyzet a Munka Törvénykönyvének 2022. decemberi módosítása révén?

Munkabér devizában: csak vezetőknek?

A hatályos 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 154.§-a alapján – a munkabér védelme érdekében – a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. Ettől eltérni csak külföldi munkavégzés esetén lehetséges vagy jogszabály eltérő rendelkezése esetén.

Vezető állású munkavállaló esetében például az Mt. 209.§-a ad felhatalmazást az eltérésre, amely alapján a munkabér devizában is megállapítható és kifizethető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyvezetők, cégvezetők, igazgatók, fióktelep-vezetők, vagy más, vezető állású munkavállalónak minősített munkavállalók euróban is megállapíthatják a munkabérüket, azonban – mivel több szempontot is figyelembe kell venni (pl. munkabér védelme az árfolyam-ingadozások tükrében) és a törvényi szabályozás értelmezése sem egyszerű – szakértői egyeztetés nélkül ne vágjunk bele a munkaszerződések módosításába.

Fontos tudni azonban, hogy a munkabérből levonandó és a munkabéren felül fizetendő adókat és járulékokat minden esetben – a munkabér devizában történő kifizetése esetén is – forintban kell meghatározni, levonni, bevallani és befizetni. Ehhez az átváltáshoz a vállalkozásnak az Szja. törvény alapján a kifizetés hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamot kell használnia. Mindezeket a szabályokat nem érinti a Munka Törvénykönyvének 2022 decemberében elfogadott módosítása sem, tehát idén is érvényben maradnak.

A helyzet így némileg ellentmondásossá vált: miközben egy esetlegesen euróban meghatározott munkabér jelenleg jobban szolgálná a munkabér védelmét, éppen a munkabér védelmében rögzített szabály az, ami ezt gátolja.

A nem vezető állású munkavállalók esetében a munkabér devizában történő kifizetése helyett a munkáltatóknak így nem marad más választása a bérinfláció követésére, mint azt, jutalom vagy egyéb juttatás formájában – természetesen forintban – kompenzálni.

A WTS Klient bérszámfejtő csapata közel 25 éve végzi nagy nemzetközi cégek munkavállalóinak bérszámfejtését, és a külföldi munkavállalással kapcsolatos adózási és számviteli kérdésekben is rendkívüli szakértelemmel rendelkezünk. Amennyiben kérdése merül fel a munkabér devizában történő kifizetésével vagy valamilyen juttatással kapcsolatban, vagy szeretné ránk bízni cégének teljes körű bérszámfejtését, keressen minket bátran ajánlatért!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.